Vem har vilket ansvar i en bostadsrättsförening?

Som styrelsemedlem har du allra störst möjlighet att påverka ditt eget boende. Det är du tillsammans med övriga styrelsen som lägger upp föreningens arbete, på lång och kort sikt och styr vad som behöver göras utifrån just er förenings behov.

En bostadsrättsförening är mycket mer än bara ett boende. När man köper en bostadsrätt blir man medlem i föreningen. Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening kan vara tidvis krävande men förhoppningsvis även roligt, intressant och givande. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. 

Vad har då ni i styrelsen för ansvar och vad kan ni förvänta er av de boende?

Styrelsen har i uppdrag att förvalta föreningen, men alla boende ansvarar gemensamt för att boendet blir så trivsamt och bra som möjligt. Det finns såväl ett ekonomiskt som demokratiskt värde i en väl fungerande förening där medlemmarna känner gemenskap och värdesätter föreningen.

Det yttre underhållet

Föreningen, genom styrelsen, bär ansvar för det yttre underhållet i föreningen. I det ansvaret ingår bland annat att fasaderna är i gott skick, att gräset är klippt, att snöröjning sker, att tvättstugan och soprummet är städade och att gården och annan utemiljö ser trevlig och vårdad ut.

Styrelsen ska förstås inte utföra allt det praktiska arbetet på egen hand. Antingen anlitar man en förvaltare eller så sköter de boende gemensamt om gården.

Skapa arbetsgrupper

Utöver den löpande skötseln kan det vara idé att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, som till exempel trädgårdsgrupp, festkommitté, utemiljöteam, lekplatslag och så vidare. Sådana arbetsgrupper väljs med fördel på stämman.

Om arbetsgrupperna ska arvoderas är det stämman som beslutar om arvode. Notera att det kan finnas arbetsrättsliga aspekter att beakta – bland annat vad gäller gränsdragningen uppdragstagare/anställd, föreningen som arbetsgivare, skatt, sociala avgifter och så vidare. Det går vi emellertid inte närmare in på här.

Straffa inte de som inte deltar

Det viktigaste är att locka de boende så att de vill delta i gemensamma aktiviteter, det går inte att tvinga någon. Det är ett problem i alla föreningar att vissa deltar mer eller mindre. Blir det ett alltför stort problem för föreningen får storstädning och dylikt köpas in från externa leverantörer som påverkar föreningens och därigenom samtliga bostadsrättshavares ekonomi.

I annat fall kan man bara uppmuntra medlemmar till att delta i städdagar och annat.  Tänk på att ni inte får straffa den som inte deltar i exempelvis städdagar: varken böter till personer som inte dyker upp eller ekonomiska belöningar till den som deltar är tillåtet.

Locka med trevligheter

Däremot finns det inget som hindrar att ni försöker göra tillställningen så trivsam för de boende som möjligt, och till exempel bjuder på en enklare lunch, korvgrillning eller fiskdamm för barnen.

Ett sätt att öka engagemanget hos de boende kan vara att anordna gemensamma aktiviteter – vår- och höststädning, gårdsfest, kräftskiva, midsommarfirande, loppmarknad, valborgseld, småbarnsdisco eller boule, som exempel.

Naturligtvis ska alla sådana utgifter ske med sunt förnuft och styrelsen ska inte slösa med föreningens pengar eller äventyra föreningens ekonomi.

Gemensamma funktioner

Förutom sedvanliga städdagar och andra gemensamma aktiviteter kan trivseln i föreningen öka genom olika typer av gemensamma ytor och funktioner, som bostadsrättshavarna tillsammans kan bestämma över hur de ska nyttjas.

Föreningen kan till exempel ha en övernattningslägenhet för gäster, att hyra till ett förmånligt pris. Det kanske finns någon lokal som kan användas som festlokal/möteslokal eller liknande, att använda för barnkalas och kvällsmöten med mera. Eller kanske ett gym, spa eller bastu?

Allt ovanstående rör sig om gemensamma funktioner som naturligtvis också kräver att medlemmarna tar ansvar för och sköter om dem, så att det blir en tillgång och inte en belastning.

Du kanske också vill läsa:

Gemensamma funktioner - till vilken nytta?

Boulefest hela da'n