Utbildning och erfarenhetsutbyte för styrelsen

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskap och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.

Intresseföreningarna har tillsammans med Riksbyggen tagit fram utbildningsstegen för förtroendevalda. Sammantaget erbjuder utbildningarna goda kunskaper för att klara av de olika uppdragen som styrelseledamot.

Du söker efter utbildningar och aktiviteter i Riksbyggen Akademi som du hittar via Mitt Riksbyggen