Utbildning och erfarenhetsutbyte för styrelsen 2019

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskap och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.

Intresseföreningarna har tillsammans med Riksbyggen tagit fram utbildningsstegen för förtroendevalda. Sammantaget erbjuder utbildningarna goda kunskaper för att klara av de olika uppdraget som styrelseledamot.

Planering och fastställande av utbildning och erfarenhetsutbyte runtom i landet för 2019 planeras och läggs ut under januarimånad.

Du kan söka efter utbildningar och aktiviteter här!