Tidigare vinnare av Årets Hållbarhetsförening

Malmöhus 24 vann Årets Hållbarhetsförening 2012. Förening i Malmö har 540 lägenheter och de har fått flera utmärkelser inom hållbarhet. Sedan vinsten har föreningen fortsatt jobba med hållbarhet och att skapa trygghet för medlemmarna i deras boendemiljöer.

Ordförande Karl-Erik Calling berättar att nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom bostadsrättsföreningen handlar om att ha ett lyckat samarbete inom både styrelsen men även med engagerade medlemmar. Drivkraften i arbetet har varit att skapa trygghet för medlemmarna i deras boendemiljöer och säkerställa detta inför framtiden.

Sedan vinsten 2012 har föreningen bland annat inrättat solceller på alla höghus samt installerat undercentraler med värmeåtervinning. Det innebär att när solcellerna är igång och producerar el kan man strypa fjärrvärmen till lägenheterna.

Att installera solcellerna är bra både för miljön och ekonomin, säger ordförande Karl-Erik Calling.
Föreningen har även installerat IMD (Individuell mätning och debitering) för kall- och varmvatten samt elförbrukning. De har också köpt in lådcyklar, installerat laddstolpar för elbilar och byggt en cykelparkering för de större cyklarna och el-cyklar.

laddstople.jpg

Fokus framåt för Malmöhus 24 kommer vara att vidareutveckla den sociala hållbarheten samt utveckla arbetet kring den biologiska mångfalden.