Ta steget mot en tryggare bostadsrättsförening

Alla vill känna sig trygga i hemmet och i sitt närområde. Vi har därför lanserat en ny tjänst inom fastighetsförvaltningen som heter Riksbyggens Trygghetsenkät.

Tjänsten bygger på en webbenkät som skickas till boende i bostadsrättsföreningen. Riksbyggen samlar in svaren och presenterar resultatet till styrelsen samt lämnar förslag på åtgärder för ökad trygghet för de boende i bostadsrättsföreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen får då en övergripande inblick i medlemmarnas upplevda trygghetskänsla.

Så funkar Trygghetsenkäten:

I enkäten får medlemmarna svara på ett antal påståenden som till exempel ”Belysningen på gården är bra” – stämmer helt/stämmer inte alls. Och därefter finns en fråga av typen ”Hur viktig är belysningen?”.

På så sätt visar enkäten både hur medlemmarna upplever att det är nu och hur viktig de tycker att frågan är.

Vi kan då presentera en bra helhetsbild för styrelsen som får ett bra underlag för att prioritera rätt åtgärder. Målet är att medlemmarna ska känna sig hörda, delaktiga och i slutändan trygga i sitt hem.

Läs mer om Trygghetsenkäten här