Spara kostnader och öka säkerheten med en fastighetsuppkoppling

I takt med att våra fastigheter blir mer digitaliserade behöver bostadsrättsföreningar höja kraven på trygga, kostnadseffektiva och driftsäkra uppkopplingar, säger Göran Danling, processansvarig på Riksbyggen.

Många bostadsrättsföreningar har ett antal olika abonnemang för uppkoppling av olika funktioner i fastigheten. Det kan handla om exempelvis värmeundercentraler, inpasseringssystem och individuell mätning av värme och vattenanvändning. Det är en lösning som blir dyr i längden och också ökar risken för att dataintrång.  Att ha en övervakad väg in i fastigheten som används av alla uppkopplade enheter är lösningen.

Fler uppkopplade funktioner i framtiden

I framtiden kommer uppkopplade funktionerna att bli allt fler. Idag är det vanligt att varje funktion har ett eget internet-abonnemang. Det är både onödigt, dyrt och osäkert, fortsätter Göran. En enskild uppkoppling kan idag kosta i storleksordningen 200–300 kr/mån. Dessutom innebär fler abonnemang en ökad risk för oönskade intrång.

Men vad kan man då göra åt saken? På Riksbyggen erbjuder vi våra kunder en tjänst som heter Riksbyggen Connect, berättar Göran. Det är en helhetslösning som innebär att alla system och funktioner kan nyttja samma internetuppkoppling och därigenom kan föreningen reducera antalet abonnemang till ett och då också minska utgifterna.

Samtidigt får bostadsrättsföreningen en ökad säkerhet i och med brandvägg i utrusningen och får också en lösning som kan växa med behoven och därmed säkrar framtida funktioner i fastigheten. Brandväggen är övervakad dygnet runt och var flera olika säkerhetslösningar som skyddar mot intrång. Och bäst av allt – om det händer något med utrustningen så skickas en ny redan nästa dag.