RB-ledamoten – en central roll i Riksbyggen

Kompetens är en av de viktigaste frågorna hos oss på Riksbyggen. Det är viktigt för att vi ska kunna stötta våra kunder på bästa sätt men också för att ha medarbetare som trivs och känner att de utvecklas hos oss. Just nu pågår en bred kompetenssatsning på våra RB-ledamöter i syfte att ännu bättre kunna stötta i styrelsearbetet. Det handlar om allt från lagar och regler till hur man driver möten effektivt. En RB-ledamot har goda kunskaper i hur en förening sköts på bästa sätt genom att bidra med expertkunskaper inom styrelsearbete och planering. En unik möjlighet att skapa en långsiktig och utvecklande relation till bostadsrättsföreningars styrelse.

En RB-ledamot ska också ha koll på Riksbyggens värderingar, organisationen och Riksbyggens tjänster, samt kunna förmedla detta till sin förening. 

Med grundläggande kunskaper inom bostadsrättsjuridik och mötesteknik är ledamoten en tillgång och ska verka för föreningens bästa. Om det uppstår en intressekonflikt där föreningens och Riksbyggens intressen inte helt överensstämmer måste ledamoten iaktta opartiskhet och hantera konflikter med integritet och analytisk förmåga.

Kort om RB-ledamot:

 • En uppskattat förmån
 • Stödja styrelsen
 • Goda kunskaper om styrelsearbete i bostadsrättsföreningar
 • Bidra med råd och stöd
 • Stärka relationen mellan föreningen och Riksbyggen

4 viktiga egenskaper hos en RB-ledamot:

 • Förtroende
 • Samarbete
 • Engagemang
 • Ansvarstagande

En Ledamot bör dessutom:

 • Ha god kommunikationsförmåga och kunna skapa en öppen och förtroendefull dialog
 • Vara relationsskapande och kunna upprätta goda relationer såväl med kund som med interna resurser
 • Kunna identifiera konflikter och ha mod att aktivt bidra till konfliktlösning. I samband med intressekonflikter internt inom styrelsen har ledamoten som neutral part möjlighet att bidra till att hantera och lösa konflikter
 • Kunna arbeta självständigt med hög integritet
 • Ha förmågan att kunna identifiera medlemmens behov och kunna förmedla förslag på lösningar

Just nu utbildar Riksbyggen 500 st RB-ledamöter i en jättesatsning från Riksbyggens sida. Läs mer om det här!