Kylskåpsmärkning av årsredovisningar

Riksbyggen påbörjade ett projekt under 2019 för att föra in kylskåpsmärkning i årsredovisningen för våra förvaltningskunder. Den här kylskåpsmärkningen syftar till att ge en bättre bild för dig som läsare att tolka och begripa föreningens ekonomi.

I samband med de redovisningsprinciper som infördes för några år sedan träffades HSB, SBC och Riksbyggen för att diskutera hur man kan ge intressenter på bostadsrättsmarknaden en tydlig bild och kunna jämföra bostadsrättsföreningar. Det resulterade i ett antal nyckeltal som ska utmana årsavgiftsnivå och lyfta fram andra viktiga nyckeltal i rampljuset.

Kylskåpsmärkningen består av ett antal nyckeltal där bland annat nedan nyckeltal ingår:

  • Sparande – visar hur stort sparande föreningen har till kommande framtida underhållsåtgärder
  • Investeringsbehov – visar den totala kostnaden per kvm och år för föreningen.
  • Årsavgift – visar vad den totala intäkten är i förhållande till den bostadsrättsyta som föreningen består av.
  • Räntekänslighet – Visar hur föreningens ekonomi skulle påverkas om räntorna plötsligt skulle höjas, den ger även en indikation till om då årsavgifterna skulle behöva höjas.
  • Skuldsättning – visar hur högt belånad fastigheten den kommer även med jämförelsetal från låg till hög skuldsättning

Under 2019 kommer dessa nyckeltal att föras in i årsredovisningen för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna skaffa sig en överblick av den ekonomiska situationen.