Kundkännedom blir digital

I syfte att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i övrigt från brottslig verksamhet och motverka penningtvätt och terroristfinansiering pågår just nu projektet "Digitalisering av åtgärder mot penningtvätt".

Riksbyggen följer den så kallade penningtvättslagen, vilket innebär krav på förebyggande arbete för att undvika penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen omfattar flera olika moment där ett är att samla in personuppgifter. Hittills har den hanteringen varit manuell där varje representant från styrelsen fått fylla i en kundkännedomsenkät manuellt. Den här rutinen ändras nu och framöver kommer endast rollerna attestant, ordförande och vd att få en digital kundkännedomsenkät att fylla i. Frågorna besvaras digitalt och signeras med BankID.

Många fördelar för dig som kund

  • Digital hantering minskar antalet papper.
  • Du som kund behöver inte längre skicka in kopior på dina ID-handlingar, eftersom signering sker med BankID.
  • Snabbare hantering genom att kundkännedom kan genomföras direkt efter det konstituerande mötet eller när en ny person väljs till någon av rollerna attestant, ordförande eller vd. Personen får då ett mejl med en länk till ett frågorna som behöver besvaras.
  • Enkelt – uppgifterna kan utföras när kunden själv önskar.

De uppgifter som samlas in kan komma att kontrolleras mot sanktionslistor och offentliga och privata register, såsom så kallade pep-register.

Vilka uppgifter vi samlar in och uppgifter kring dess bevarande framgår av Riksbyggens integritetspolicy.