Ny digital funktion för kundkännedom

I syfte att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i övrigt från brottslig verksamhet och motverka penningtvätt och terroristfinansiering pågår just nu projektet "Digitalisering av åtgärder mot penningtvätt".

För att förhindra att en bostadsrättsförening eller ett företag utnyttjas för penningtvätt har en lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism införts i Sverige. Motsvarande lagstiftning finns i stort sett i hela världen. Den här lagen omfattar oss som företag eftersom vi inom tjänsteområdet Ekonomisk förvaltning erbjuder tjänster som innebär hantering av likvida flöden. Det innebär att vi på Riksbyggen är skyldiga att kontrollera identiteten på dig som företräder en förening eller ett företag som är kund hos oss.

Vad händer för dig som kund?

När du utses till någon av rollerna Attestant, Ordförande och/eller VD kommer vi på Riksbyggen skicka ut ett formulär som du får via mail. I det här formuläret ställs det ett antal frågor som du besvarar i din roll som utsedd att företräda den juridiska personen (företaget eller föreningen). Du signerar sedan dina svar med bank-id (e-legitimation). I samband med implementering av den nya digitala funktionen, kan du komma att få ett mail även om din roll inte har förändrats. Det är helt i sin ordning och du besvarar på samma sätt som beskrivs ovan.

Vi värnar om våra kunder

För oss som företag handlar det både om att bidra till ett tryggare samhälle och om att skapa trygghet för våra kunder, säger Staffan Eklund, Complianceansvarig på Riksbyggen. Genom att vidta åtgärder som försvårar för brottslingar att tvätta pengar bidrar vi till ett tryggare samhälle i stort. Det innebär också en trygghet för våra kunder, bostadsrättsförening och företag, att vi genom god kundkännedom och kontroll av kundens finansiella transaktioner hjälper till så att de inte hamnar i situationer där man riskerar att förlorar pengar eller bidrar till gör olagliga handlingar, avsiktligt eller oavsiktligt.

Många fördelar för dig som kund

  • Digital hantering minskar antalet papper.
  • Du som kund behöver inte längre skicka in kopior på dina ID-handlingar, eftersom signering sker med BankID.
  • Snabbare hantering genom att kundkännedom kan genomföras direkt efter det konstituerande mötet eller när en ny person väljs till någon av rollerna attestant, ordförande eller vd. Personen får då ett mejl med en länk till ett frågorna som behöver besvaras.
  • Enkelt – uppgifterna kan utföras när kunden själv önskar.

De uppgifter som samlas in kan komma att kontrolleras mot sanktionslistor och offentliga och privata register, såsom så kallade pep-register.

Vilka uppgifter vi samlar in och uppgifter kring dess bevarande framgår av Riksbyggens integritetspolicy.