Hyresrabattstödet återinförs

Regeringen har beslutat om att återinföra det statliga hyresrabattstödet för vissa särskilt utsatta lokalhyresgäster. EU-kommissionen har nu gett sitt godkännande till statsstödet för perioden 1 januari—31 mars 2021.

Regeringen planerar att förlänga hyresrabattstödet för att gälla även perioden 1 april – 30 juni 2021. Denna förlängning kommer dock behöva fattas vid ett senare tillfälle efter ytterligare godkännande av EU-kommissionen.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion. Överenskommelsen mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatt på hyran ska ha tecknats skriftligen senast den 31 maj 2021 när det gäller första kvartalet 2021. Regeringen kommer återkomma när det gäller andra kvartalet. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen.

Riksbyggen har tagit fram ett avtal om tillfällig hyresrabatt för 1 januari-31 mars 2021. Ansökan om hyresrabattstödet görs via Boverket och handläggs av länsstyrelsen. Ansökningsperioden är öppen från den 3 maj till och med den 30 juni 2021.