Bidrag för att installera laddstation för elbilar

I och med att antalet elbilar ökar i Sverige kan det vara dags att undersöka var din förening står i frågan. Nu finns även investeringsstödet för laddstationer återigen att söka hos Naturvårdsverket.

Stödet riktar sig bland annat till bostadsrättsföreningar som vill installera laddstationer som huvudsakligen ska användas av dem själva, till exempel används av medlemmar/boende i en bostadsrättsförening eller av en hyresgäst. Till viss del kan de användas av besökande eller andra.

Bidragsberättigade kostnader är material- och arbetskostnader som behövts för att installera laddstationerna och dessa ska styrkas med fakturor el kvitton. Bidraget ges som ett engångsbelopp och storleken är högst 50 procent av kostnaderna dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt. Ansökan ska lämnas in senast sex månader efter att installationen har utförts. Ta gärna hjälp av Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer för tips kring åtgärden, du hittar dem på Mitt Riksbyggen.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bidraget!

Hur stort är intresset i din förening?

Om du vill undersöka intresset för laddstationer kan det vara bra att börja med att inventera och fråga de boende hur de tänker gällande elbilar inom de närmsta 5 åren. Finns det ett stort intresse är tipset att tänka långsiktigt, kanske dra fram tomrör redan nu för möjligheten att kunna förenkla installation av ytterligare laddplatser.

Mer information kring att installera laddstationer finns på Mitt Riksbyggen som en hållbarhetsidé.