Bidrag för att installera laddstation för elbilar

Nu finns investeringsstödet för laddstationer återigen att söka hos Naturvårdsverket.

Stödet riktar sig bland annat till bostadsrättsföreningar som vill installera laddstationer som huvudsakligen ska användas av dem själva, till exempel används av medlemmar/boende i en bostadsrättsförening eller av en hyresgäst. Till viss del kan de användas av besökande eller andra.

Bidragsberättigande kostnader är material- och arbetskostnader som behövts för att installera laddstationerna och dessa ska styrkas med fakturor el kvitton. Bidraget ges som ett engångsbelopp och storleken är högst 50 procent av kostnaderna dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt. Ansökan ska lämnas in senast sex månader efter att installationen har utförts. Ta gärna hjälp av Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer för tips kring åtgärden, du hittar dem på Mitt Riksbyggen.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bidraget!