Vad innebär det att vara medlem i Riksbyggen

Att vara medlem i Riksbyggen innebär bland annat kostnadsfria utbildningar, återbäring på tjänster och mycket mer!

Genom att bli medlem i Riksbyggen blir föreningen också delägarna till företaget Riksbyggen genom att köpa andelar. Intresseföreningen samordnar bostadsrättsföreningarnas ägande och inflytande i Riksbyggen. Medlemskapet sker via den lokala Intresseföreningen som är Riksbyggens ägar- och intresseorganisation för bostadsrättsföreningar. Att vara medlem i Riksbyggen är ett lönsamt beslut för era medlemmar. Det innebär också att ni får tillgång till flera andra mervärden som följer med medlemskapet i Riksbyggen.

Att vara medlem innebär:

• Utdelning på andelar som historiskt har varit mycket hög.
• Återbäring på köpta avtalstjänster.
• En styrelseledamot från Riksbyggen som är sakkunnig när det gäller styrelsearbete.
• Kostnadsfria eller starkt reducerade priser på olika utbildningar för styrelserna genom Intresseföreningens försorg.
• Upphandlingar av avtal som sätter prispress på leverantörer som innebär lägre kostnader för föreningen, exempelvis lägre försäkringskostnader.
• Möjlighet att påverka Riksbyggen i viktiga frågor som gäller förvaltning och bostadsbyggande.

Detta är bara några av de fördelar som våra medlemmar uppfattar som förmåner med ett medlemskap i kooperativa Riksbyggen