Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är mycket mer än bara ett boende. När man köper en bostadsrätt blir man medlem i en förening. I en bostadsrättsförening finns det stora möjligheter att påverka sitt boende och hur föreningen ska skötas.

Vad har boende för ansvar och vad kan du förvänta dig av styrelsen?

Styrelsen har i uppdrag att förvalta föreningen, men alla boende ansvarar gemensamt för att boendet blir så trivsamt och bra som möjligt. Det finns ett ekonomiskt såväl som demokratiskt värde i en väl fungerande förening där medlemmarna känner gemenskap och värdesätter föreningen.

Det yttre underhållet

Föreningen, genom styrelsen, bär ansvar för det yttre underhållet i föreningen. I det ansvaret ingår bland annat att fasaderna är i gott skick, att gräset är klippt, att snöröjning sker, att tvättstugan och soprummet är städade och att gården och annan utemiljö ser trevlig och vårdad ut. Styrelsen ska förstås inte utföra allt det praktiska arbetet på egen hand. Antingen anlitar man en förvaltare eller så sköter de boende gemensamt om gården. 

Gemensamma arbetsgrupper

Utöver den löpande skötseln kan det vara idé att tillsätta gemensamma arbetsgrupper, som till exempel trädgårdsgrupp, festkommitté, utemiljöteam, lekplatslag och så vidare. Sådana arbetsgrupper väljs med fördel på stämman. Det går inte att tvinga någon att delta i gemensamma aktiviteter. Det är ett problem i alla föreningar att vissa deltar mer och andra mindre. Blir det ett alltför stort problem för föreningen får storstädning och liknade tjänster köpas in från externa leverantörer. Det påverkar föreningens och därigenom samtliga bostadsrättshavares ekonomi.

Bastu

Gemensamma funktioner

Förutom sedvanliga städdagar och andra gemensamma aktiviteter kan trivseln i föreningen öka genom olika typer av gemensamma ytor och funktioner, som bostadsrättshavarna tillsammans kan bestämma över hur de ska nyttjas. Föreningen kan till exempel ha en övernattningslägenhet för gäster, att hyra till ett förmånligt pris. Det kanske finns någon lokal som kan användas som festlokal/möteslokal eller liknande, att använda för barnkalas och kvällsmöten med mera. Eller kanske ett gym, spa eller bastu? Allt ovanstående rör sig om gemensamma funktioner som naturligtvis också kräver att medlemmarna tar ansvar för och sköter om dem, så att det blir en tillgång och inte en belastning.

Vill du vara med och påverka?

Om du vill vara med och påverka utvecklingen av föreningens gemensamma utrymmen kan du lämna in en motion till styrelsen inför årsstämman, då tas den upp och behandlas. Om det blir avslag på motionen kan den alltid omarbetas, för att kanske bli accepterad i en annan form.