Overshoot Day

Overshoot Day inträffade 1 augusti i år vilket är rekordtidigt, 2 dagar tidigare än 2017. Det betyder att mänskligheten redan har gjort av med årets budget av förnybara resurser som jorden kan producera under ett år.

Från och med nu och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar som vi egentligen inte har. Man kan säga att vi “lånar” av kommande generationer. Överutnyttjande av resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Vi måste minska vårt fotavtryck

Färska siffror visar att vi globalt lever som att vi hade 1,7 planeter till förfogande och i Sverige som om vi har ca 4 planeter. Vi konsumerar planetens resurser i rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid som också utgör hälften av vårt fotavtryck. Om alla levde och konsumerade som vi gör i Sverige skulle Overshoot Day ha inträffat redan den 4 april i år. 

Så lever du klimatsmart

Exempel på åtgärder på individnivå som minskar fotavtrycket och som därmed också flyttar Overshoot Day i rätt riktning är att åka mer kollektivt, minska på köttätandet, shoppa mindre, se över hemmets energikonsumtion samt spar och investera klimatsmart.

Mer tips på hur du kan minska ditt fotavtryck hittar du i Riksbyggens Miljöskola

Vill du läsa mer?