Fördelar med det gemensamma ägandet

De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten 1940.

För oss innebär det att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv.

I en bostadsrättsförening har alla delägare/medlemmar lika stor inflytande, och ska ha lika stort utbyte av att vara med. Styrkan i bostadsrättsföreningen är att fler delar på ansvar och svårigheter såväl som framgång och glädjeämnen. Ingen kan skaffa sig ett övertag genom att investera mer. I stället ligger fokus på demokrati och glädje i arbetet. Detta gäller för alla kooperativa företag.

Att tillsammans i kooperativ form driva en bostadsrättsförening har fördelen att ni kan dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. Tillsammans har ni också ett större nätverk än vad någon på egen hand klarar av att skapa. Kooperation innebär också att alla får lära sig saker och har möjlighet till att utvecklas. I ett kooperativ så fattar alla medlemmar gemensamt beslut om hur resultatet ska hanteras. Målet är att bostadsrättsföreningen ska gå runt och täcka sina egna kostnader och att det ska finnas pengar fonderade den dag investeringar behöver ske.

Detta tänker man ofta inte på när man ”köper” sin lägenhet i en bostadsrättsförening men ett medlemskap ställer både krav och ger rättigheter. Har du funderat på alla fördelar som detta medför för dig?

Sedan 2005 tillämpar Riksbyggen en klassisk kooperativ princip - återbäring om verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomisk överskott.

Utmärkande för kooperativ företagsform

  • Varje medlem har en röst oavsett satsat kapital
  • Lättare att göra långsiktiga investeringar i och med att vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport
  • Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan
  • Målet med vår lönsamhet är en bra verksamhet för våra medlemmar
  • Utdelning på andelskapital
  • Återbäring - vilket innebär att man får pengar tillbaka på köpta förvaltningstjänster från Riksbyggen.