Fördelar med det gemensamma ägandet

De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten 1940. För dig som kund och medlem innebär det att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i din vardag med förvaltning och föreningsliv.

I en bostadsrättsförening har alla medlemmar lika stort inflytande. Styrkan i bostadsrättsföreningen är att fler delar på ansvar och svårigheter såväl som framgång och glädjeämnen. Ingen kan skaffa sig ett övertag genom att investera mer. I stället ligger fokus på demokrati och glädje i arbetet. Detta gäller för alla kooperativa företag. Känner du igen det? Ja, kooperation ligger verkligen i tiden – samverkan, social hållbarhet och delningsekonomi är moderna ord för samma sak.

Att tillsammans i kooperativ form driva en bostadsrättsförening har fördelen att ni kan dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. Tillsammans har ni också ett större nätverk än vad någon på egen hand klarar av att skapa. Kooperation innebär också att alla får lära sig saker och har möjlighet att utvecklas. I ett kooperativ fattar alla medlemmar gemensamt beslut om hur resultatet ska hanteras. Målet är att bostadsrättsföreningen ska gå runt och täcka sina egna kostnader och att det ska finnas pengar den dag investeringar och underhåll ska göras.

Detta har du kanske inte tänkt på när du ”köpte” din lägenhet i en bostadsrättsförening men ett medlemskap ställer både krav och ger rättigheter. Har du funderat på alla möjligheter som detta ger dig? Varmt välkommen att ta plats i den kooperativa familjen

Den kooperativa företagsformen hos oss på Riksbyggen:

  • Varje medlem har en röst, oavsett satsat kapital
  • Det är lättare att göra långsiktiga investeringar i och med den långa planeringshorisonten – bostadsrättsföreningen har ett långt liv
  • Hos oss på Riksbyggen är våra kunder samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan
  • Målet med vår lönsamhet är att skapa värde för våra medlemmar genom en bra verksamhet
  • Vi ger ofta utdelning på andelskapital
  • Vi ger ofta återbäring - vilket innebär att bostadsrättsföreningen får pengar tillbaka på köpta förvaltningstjänster från Riksbyggen.