Resultatet av Hyresgästundersökningen 2018

Resultatet av Hyresgästundersökningen 2018 visar att 8 av 10 kunder är ganska nöjda eller mycket nöjda med Riksbyggens förvaltning.

Under hösten 2018 gjorde Riksbyggen, med hjälp av AktivBo, en undersökning av kundnöjdheten i det egna fastighetsbeståndet. Samtliga hyresgäster fick då möjlighet att svara på en enkät med frågor om sitt boende och vi vill passa på att tacka alla er som har svarat. Detta ger oss god hjälp att fokusera på det som våra hyresgäster värdesätter.

I undersökningen sammanställs ett Serviceindex som består av fyra huvudområden, "Ta kunden på allvar", "Trygghet", "Hjälp när det behövs" samt "Rent och snyggt". Resultatet kan ni se här nedan:

Vårt Serviceindex var för år 2018 80,9 %. Vi kan konstatera med glädje att ca åtta av tio svarande hyresgäster är ganska nöjda eller mycket nöjda med vår förvaltning! Men vi vill bli ännu bättre. Vi går nu igenom resultaten för varje ort och fastighet och det är vår förhoppning att ni som hyresgäster ska bli ännu nöjdare framöver.