Organisera grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som ni grannar kan använda er av i syfte att göra ert bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet.

Metoden Grannsamverkan innebär att alla grannar ökar sin uppmärksamhet och kunskap om hur man skyddar sig. Detta avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och därmed skapa trygghet och trivsel i bostadsområden.

Forskning visar att brottsligheten i områden som har infört Grannsamverkan har minskat med i genomsnitt 26 procent. Grannsamverkan organiseras så att en kontaktperson i bostadsrättsföreningen hör av sig till polisen. Kontaktpersonen får sedan löpande information om Grannsamverkan och om hur inbrott och andra brott kan förebyggas.

Minimikrav för att Grannsamverkan ska fungera är:

  • Ni som grannar meddelar varandra när ni reser bort.
  • Ni är allmänt vaksamma och kontaktar polisen om ni ser något som ser misstänkt ut.
  • Värdehandlingar och värdesaker förvaras på ett betryggande sätt.

Gör så här om ni vill komma igång med grannsamverkan:

  1. Kontakta den lokala polisen på telefonnummer 114 14.
  2. Utse en kontaktperson.
  3. Informera de boende om vad det innebär att grannsamverka.

Läs mer Grannsamverkan på samverkanmotbrott.se