We Effect - trygghet, gemenskap och framtid

Coronakrisen drabbar redan utsatta människor både i Sverige men också i Filippinerna där Riksbyggen stöttar We Effects arbete. Trygghetssystemen är svaga och en förlorad inkomst gör det omöjligt att sätta mat på bordet och betala för barnens skolgång. Riksbyggen gav 2 145 000 kronor till We Effect 2019 – pengar som i krisens spår blir till trygghet, gemenskap och en framtid för människorna i projektet Från slum till säkerhet i Manilla på Filippinerna.

Coronakrisen drabbar de redan utsatta

Redan utsatta grupper drabbas värst av coronakrisen. Om handel och gränser inte kan öppnas inom kort kommer fattigdomen öka kraftigt. We Effect arbetar intensivt med att förstå omfattningen av coronakrisen, dess konsekvenser och vad som kan göras åt det. För människor som redan är utsatta har situationen blivit värre och svårare att överleva. Människor som saknar en värdig bostad, utan säker tillgång till vatten och tvål, kan coronaviruset snabbt förvärra ett redan svårt utsatt läge. Isolering från arbetstillfällen och marknader slår hårt mot de som köper och säljer jordbruksprodukter. Att leva i fattigdom medför ofta sämre immunförsvar på grund av bristande tillgång till näringsrik mat.

Alltid kris i slumområden

I Filippinerna flyttar människor till städerna på jakt efter en bättre framtid. Ofta hamnar de vid floder som riskerar att svämma över, längs tågrälser, på gatorna eller soptippar. Bara i huvudstaden Manilla tros över en halv miljon människor bo i slumområden. Deras enkla hem av spillbitar ger inget skydd mot de 20 tyfoner som varje år slår mot Filippinerna.

Och i slummen skjuter polisen vilt på jakt efter drogmissbrukare och langare i president Dutertes ”krig mot knarket”. Många av offren är oskyldiga. Deras enda brott är att födas fattiga.

När ett företag vill bygga nytt där familjerna rest sina hem riskerar de att vräkas och förflyttas långt utanför staden, utan möjlighet till säker skolgång, arbete eller sjukvård. De nekas sina mänskliga rättigheter. De får inte vara en del av samhället.

Riksbyggens stöd

Genom We Effect stödjer Riksbyggen den lokala organisationen IPCSED som hjälper människor i slumområden att arbeta tillsammans för att skapa värdiga bostäder. Genom att organisera sig i kooperativ och bostadsföreningar tar människor kraft av varandra för att hitta finansiering och platser att bygga trygga hem för sina familjer.

Med Riksbyggens gåva på 2 145 000 kronor har kooperativen i Manilla kunnat fortsätta bygga trygga bostäder. Nu har tusentals medlemmar lägenheter som inte riskerar att svämma över, med rinnande vatten, toaletter och el. Det finns planer på att bygga en förskola för medlemmarnas barn. Det möjliggör att framförallt kvinnornas situation stärks, de kan arbeta och bli ekonomiskt jämställda i sina familjer.

I en av de nybyggda lägenheterna i det vitputsade kvarteret bor byggnadskommitténs ALPAS ordförande Rosalina Alcala. Lägenheten är 28 kvadratmeter, med ett sovloft och balkong. Här bor hon med fyra av sina sju barn och två barnbarn.

- Jag är så lycklig för lägenheten. Det är en trygg plats för familjen. Förut var jag så orolig när floden svämmade över. Här kan inte det hända.

Men vissa projekt tar längre tid att realisera. Kooperativet AMC:s ordförande Virginia Lorica bor kvar i slummen. De har flera gånger blivit lovade en plats att bygga hus på, men borgmästaren i stadsdelen har officiellt inte accepterat att de flyttar utanför stadsdelen. Virginia säger att det inte är anledningen.

- Jag vägrar ge mutor, det är därför vi inte fått möjlighet att bygga.

Under regnsäsongen, maj till september, riskerar floden att svämma över.

- De blåser i en visselpipa när floden svämmar över, vi staplar våra möbler och lägger det dyrbara överst. Sen tar vi oss snabbt till en evakueringslokal. 

Riksbyggens bidrag 2019 räcker till exempel* till

  • 71 jämställda hus, eller
  • 214 rumsavdelare, för att ge kvinnor en avskild plats i hemmet vilket skyddar mot våld, eller
  • 31 maskiner som tillverkar hållbara byggnadsstenar, eller
  • Utbildning till 7 150 kvinnor inom ledarskap för bostadskooperativ

*Ovan är exempel från våra partners på vad olika bostadsrelaterade poster kostar på Filippinerna