Vårt stöd till organisationer

Som kund hos Riksbyggen är du med och bidrar till de organisationer som får stöd av Riksbyggen för att utveckla sina verksamheter. Från bostadskooperativ i olika länder till läxläsning med syfte att få gymnasiebehörighet. Den röda tråden och temat i valet av organisationer som Riksbyggen stödjer är integration.

We Effect

Under 2018 samlade Riksbyggen in 3 794 617 kronor till biståndsorganisationen We Effect. Pengarna gör att fler människor kan ta steget från fattigdom och slum till en riktig bostad och ett tryggare liv. Riksbyggen är sedan många år med och aktivt stöder bostadskooperativ i ett antal länder t ex El Salvador och Filippinerna.

Teskedsorden

Riksbyggen stöttar Teskedsorden som är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Teskedsorden arbetar med ett långsiktigt perspektiv för mångfald med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För demokrati och mänskliga rättigheter.

Läxhjälpen

Riksbyggen är en av stiftelsen Läxhjälpens huvudsponsorer och genom Riksbyggens stöd får 85 elever varje år hjälp med att nå godkända slutbetyg i årskurs 9 och kvalificera sig för gymnasiet. Under 2019 har Läxhjälpen bland annat kunnat etablera sig i Sundsvall med stöd av Riksbyggen. Stiftelsen Läxhjälpen höjer betyg och självkänsla bland elever som har svårt att komma in på gymnasiet. 72% av Läxhjälpens elever når gymnasiebehörighet.