Riksbyggens stöd gör skillnad

Hundra elever får hjälp att klara grundskolan, ännu fler lär sig om mångfald och tolerans, samtidigt som många familjer får hjälp att bygga sin egen bostad i bland annat El Salvador. Riksbyggens stöd till olika organisationer gör nytta i Sverige och resten av världen.

Riksbyggen var med och bildade We Effect 1958, en organisation som hjälper lokala kooperativa initiativ runt om i värden inom allt ifrån lantbruk till bostadsbyggande.

Christian Bengtzelius, föreningschef på Riksbyggen, gjorde under 2017 en studieresa till ett bostadskooperativ i El Salvador som We Effect har stöttat i tio år.

– Där har pengarna från oss och våra anställda bidragit till hela kedjan, från utbildningar i bostadsbyggande och kooperation till de färdiga husens byggmaterial. Det gör så stor skillnad. Människorna där kan flytta från slum till ett värdigt boende tack vare We Effects insats, säger Christian Bengtzelius.

De senaste sex åren har Riksbyggen, förutom We Effect, också valt att stötta stiftelsen Läxhjälpen. Sedan två år bidrar Riksbyggen också ekonomiskt till stiftelsen Teskedsordens verksamhet. Den röda tråden och temat i valet av organisationer som Riksbyggen stödjer är integration.

– Riksbyggen är en samhällsbyggare och för oss är det viktigt på riktigt att inte bara bygga fyra väggar och ett tak utan också skapa ett innehåll mellan husen. Det ska finnas belysning som skänker trygghet när man går hem, men också tolerans och mångfald och en chans att få ett bra liv, säger Anna Kollin, sponsoransvarig på Riksbyggen.

Teskedsorden jobbar med att motverka fördomar och rasism genom olika kulturprojekt riktade mot skolungdomar. Riksbyggen är ett av de företag som finansierar Läxhjälpen, stiftelsen som ordnar så att elever som riskerar att inte klara grundskolan i utsatta områden får hjälp att höja sina betyg. Riksbyggen har stöttat organisationen sedan 2012, är huvudpartner sedan 2016 och har nu tagit beslut att fortsätta att stötta Läxhjälpens framgångsrika arbete.

– Fler elever får på så vis en ökad chans att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de får en förebild och mentor i sin läxhjälpare som kan stötta dem på vägen. De höjer både sina betyg och sitt självförtroende, och det är fantastiskt starkt att få följa de här elevernas utveckling, säger Anna Kollin.

Läxhjälpens siffror visar att arbetet ger resultat: 83 procent av eleverna går vidare till gymnasiets nationella program, 88 procent uppger att de har höjt sitt självförtroende och 90 procent av eleverna konstaterar att de har fått en ökad lust att studera vidare.