Trygghetsfilosofin

Ibland blir livet inte riktigt som man planerat och förutsättningarna kan ändras rejält. För att du ska känna dig trygg och ha möjlighet att genomföra din bostadsaffär som planerat har vi utvecklat Trygghetsfilosofin, som stöttar dig som köpare av en nyproducerad bostad från Riksbyggen.

Trygghetsfilosofin erbjuder rätt till fria månadsavgifter, rätt att frånträda avtal och/eller rätt till framflyttning av tillträdesdag. För Förtursmedlemmar gäller en utökad Trygghetsfilosofi, till exempel dubblad tid för rätt till fria månadsavgifter. Nedan beskriver vi kortfattat om vad som innefattas i Riksbyggens Trygghetsfilosofi. Här finner du fullständiga villkor för Trygghetsfilosofin. 

Rätt till fria månadsavgifter vid dubbelt boende, sjukskrivning eller arbetslöshet  

1. Om du vid tillträdesdagen på din nya bostad inte lyckats sälja din tidigare bostad har du som köpare rätt till fria månadsavgifter avseende avgiften i den nya bostaden.

2. Om du blivit heltidssjukskriven under en sammanhängande period om mer än 30 dagar, under det första året från tillträdesdagen, har du rätt till ersättning motsvarande din månadsavgift under sjukskrivningstiden.

3. Om du blivit ofrivilligt arbetslös under det första året från tillträdesdagen kan du ha rätt till ersättning motsvarande din månadsavgift.

Ersättning motsvarande din månadsavgift för de tre ovanstående situationerna kan utbetalas längst under 12 månader från tillträdesdagen och med maximalt 10 000 kr per månad.

För Förtursmedlemmar gäller denna rätt i upp till 24 månader, under förutsättning att förutsättningarna för fria månadsavgifter är uppfyllda.

Rätt att frånträda avtal pga. kritisk sjukdom eller dödsfall

I de fall köparen eller till köparen hemmahörande barn under 18 år drabbas av kritisk sjukdom eller avlider och köparen på grund av detta önskar att inte fullfölja köpet har köparen/dödsboet rätt att utan skadeståndsskyldighet.

Rätten att frånträda avtalet gäller fram till och med tillträdesdagen.

Rätt till framflyttning av tillträdesdag

Om du inte lyckats ingå köpeavtal avseende den gamla bostaden för tillträdesdagen, ger Trygghetsfilosofin dig möjlighet att begära framflyttning av tillträde i upp till tre månader. Detta förutsatt att du haft din gamla bostad utbjuden till försäljning under minst sex månader.