Hela Sverige mot hungerpandemin

Biståndsorganisationen We Effects har lanserat kampanjen "Hela Sverige mot hungerpandemin". Under 2019 samlade Riksbyggen in 2 145 953 kronor till biståndsorganisationen We Effect och ger nu 75 000 kr som en extra gåva för att stödja We Effects insatser mot hungerpandemin.

We Effect bildades 1958 när Sveriges kooperativa företag startade en gemensam insamling för att bekämpa fattigdom. Riksbyggen har i över 40 år varit medlem i biståndsorganisationen We Effect och därigenom bidragit till många positiva insatser i olika utvecklingsländer. 

Alla människor och samhällen har drabbats av corona-pandemin, men de allra fattigaste är de som drabbats hårdast. Nu lanseras kampanjen "Hela Sverige mot hungerpandemin", i syfte att uppmärksamma och stötta We Effects arbete för de människor som lamslagits av krisen. 

Boende i bostadsrättsföreningar, andelsägare och Riksbyggens personal har sett till att engagemanget för Riksbyggens biståndsarbete har ökat under de senaste åren. 2019 samlade Riksbyggen in över 2 miljoner kronor. I samband med "Hela Sverige mot hungerpandemin" ger Riksbyggen nu ett extra bidrag på 75 000 kronor. 

Ta del av den nya kampanjen under hashtagen #starkaretillsammans, via kampanjens facebooksida. 

Vill du veta mer om kampanjen eller skicka bidrag kan du göra det här på We Effect's hemsida.