Förtursmedlemmar påverkar framtidens boende

I vår senaste undersökning bland Förtursmedlemmar fick vi många intressanta insikter om vad som är viktigt för dig och andra presumtiva köpare. Det kommer att påverka utvecklingen av Riksbyggens framtida bostäder.

Resultat från enkäten

Hela 60 % av alla förtursmedlemmar tror att nästa bil de skaffar blir en elbil. Det kommer att ställa nya krav på bostadsrättsföreningar att erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar till medlemmarna. Cykeln är också ett transportmedel som ökar och 89 % av hushållen säger sig äga en eller flera cyklar. Det gör att bra cykelparkeringar också är att erbjuda medlemmarna, 82 % tycker att det är en viktig fråga.

Påverka framtidens boende

Som medlem i Riksbyggen Förtur har du möjlighet att delta i våra kundpaneler och enkätundersökningar. Det ger möjlighet att vara med och påverka lösningar av våra framtida bostadsprojekt.

Anmäl intresse för att få förtur

Är du Förtursmedlem och har anmält intresse till ett bostadsprojekt får du möjlighet att delta vid säljstarten före övriga intressenter och öppna marknaden. Den som har flest poäng får göra sitt bostadsval tillgodosett först. Sedan får den som har näst flest poäng sitt val tillgodosett och så vidare. Inför säljstarter ser vi till att du får all viktig information i god tid. 

Är du inte redan Förtursmedlem? Anmäl dig här