Amorteringskravet utestänger unga

Utvecklingen på bostadsmarknaden är en av debatteras flitigt i media och en av de heta frågorna är amorteringskraven. Effekterna av det skärpta amorteringskravet börjar nu bli tydliga, många som egentligen har råd att köpa en bostadsrätt får inte den finansiering de planerat. Ett av resultaten är att många unga hushåll stängs ute från bostadsmarknaden.

Det skärpta amorteringskravet började gälla från och med 1:a mars i år. Vi kan redan nu se effekterna på detta för yngre köpare och ensamhushåll, som i och med de skärpta reglerna har svårare att få finansiering för bostäder, både på successionsmarknaden och på marknaden för nyproduktion.

Unga hushåll efterfrågar framförallt bostäder i mindre storlekar. Kravet från Finansinspektionen påverkar hela bostadsmarknaden och tydligast är det i de större städerna där både inflyttning, konkurrens om bostäder och markpriser är som högst. De fulla effekterna av amorteringskravet är svåra att överblicka, trots omfattande analyser, men en bedömning över hur det kommer att inverka på försäljningen den närmaste perioden är:

  • "Unga vuxna" kommer att i större utsträckning välja bostäder med relativt låg insats.
  • Ensamhushåll söker yteffektiva bostäder för att få möjlighet till köp genom lån.
  • Köpa-Sälja (där du säljer din bostad i samband med att du förvärvar en ny med i princip samma köpeskilling) kommer att minska då amorteringsnivåerna ökar kraftigt när nytt bolån ska tecknas.
  • Äldre som idag har små eller inga lån på nuvarande bostad får ökade boendeutgifter än tidigare vid köp av ny bostaden i och med den nya amorteringskraven.

Små och yteffektiva bostäder är idag exponerade för högre konkurrens i mellanstora och större städer. Anledningen är att möjligheten till att efterfråga större bostäder kommer att minska eftersom möjligheterna för lån för hushållen begränsas med det nya skuldkvotstaket (skärpta amorteringskravet). Risken för att flyttkedjor bromsar in är stor och det som vi idag ser som logiska flyttmönster kan få en störning under en längre tid framöver.

Riksbyggen är en av de ledande aktörerna med nyproduktionsprojekt i över 60 kommuner och med olika upplåtelseformer har hittills påverkats ganska lite av nedgången på bostadsmarknaden. Framför allt är det i norra Stockholm och Uppsala som Riksbyggen påverkats men vi har å andra sidan de senaste månaderna byggstartat bostadsrättsprojekt i till exempel Skellefteå, Halmstad, Kiruna och i Skåne.

Riksbyggen producerar bostadsrätter för många olika målgrupper, till exempel StegEtt som kan vara ett bra alternativ för kunder som vill komma in på bostadsmarknaden och Bonum Seniorboende för personer där minst en person fyllt 55 år. Nyligen har Riksbyggen beslutat att dubbla produktionen av hyresrätter med hjälp av det reformerade investeringsstödet.