Flow i styrelsearbetet

Den här kommunikationsskolan tänkte jag ägna åt ordet ”flow” och då specifikt frågeställningen ”vad krävs för att skapa flow i bostadsrättsstyrelsens arbete”.

Krönikör

Anna Almberg

Anna Almberg är kommunikationsexpert och jobbar mycket med att hjälpa företag och organisationer att förbättra sin kommunikation och sina relationer.

Ett annat bra ord för flow är helt enkelt glädje. Du vet nog känslan: Du blir så hängiven något att tid och rum försvinner. I samarbete med andra blir du så dedikerad att ni till och med behöver påminna varandra om att gå på toaletten och eller äta. Hur hög är din ”glädjenivå” i styrelsearbetet? Har ni flow eller är det mer som den gången då jag själv satt i en styrelse och behövde samarbeta med Bosse. Bosse sa alltid nej till allt (utom hans egna idéer) och varje gång någon kom på en ny idé om förbättringar så hittade han likt en detektiv den där lilla parametern som fick hela idén att gå i sank. Bosse var en etablerad glädjedödare, kanske var hans goda intention att göra rätt men i styrelsen uppfattades han alltid som ett hinder.

Flow eller glädje i en bostadsrättsstyrelse handlar kort och gott om att ”göra varandra bra”. Du är den som kollar upp detaljerna, någon annan kommer på idéerna, den tredje kokar kaffet och den fjärde styr upp siffrorna rätt. Resultat blir framåtrörelse och lösning. Kraften i allt slags samarbete finns i att en annan människa tar vid där din egen kompetens slutar. Tillsammans blir ni bättre än vad ni skulle ha blivit på egen hand.

Flow utgår från känslan av meningsfullhet. En fråga som ni kan ställa er: hur hade det varit att bo i ert hus om bostadsrättsstyrelsen inte fanns? Det skulle bli kaos ganska snabbt. Där har ni meningsfullheten! Styrelsen gör ett jätteviktigt arbete. Här är några tips för mer flow!

flow.png

Tydliga mål för ert arbete: Vad är rimligt att uppnå inom en viss tidsram, vem tar sig an vad och hur firar ni när ni har lyckats? Formulera hellre ”vi har installerat nya lås på samtliga ytterdörrar” än mer fluffigt ”en tryggare boendemiljö”.

Prata mindre och gör mer: Få arbetet ”ur händerna”. Det flesta engagerar sig i styrelsen för att det VILL se resultat och en bra boendemiljö. Det tråkigaste som finns är därför styrelsearbete där det inte händer något. Gör vad som är möjligt men GÖR!

Hitta rätt nivå på arbetsuppgifterna: Uppgifterna får inte vara för avancerade (det skapar osäkerhet) och inte för enkla då blir det tråkigt. Vad är ”lagom” uppgifter för styrelsen att ta sig an givet kunskap och tid? Om en uppgift känns för betungande eller svår så är det viktigt att be de andra i gruppen som stöd.

Återkoppling: Hur bekräftar ni varandra för det ni gör, det engagemang ni visar och de resultat ni skapar. Det bästa sättet att skapa energi i en grupp är att berätta för andra när de gör något bra. ”Vad smart du är”, ”Du är verkligen betydelsefull som engagerar dig så i vår ekonomi” eller ”Tack för att du ordnar så mysiga styrelsemöten”.

Lär mer om vad som kännetecknar en bra dialog: Syftet med dialogen är att lära av varandra, utveckla ny förståelse och skapa engagemang. Den som bjuder in till dialog behöver också vara öppen för de idéer som kommer fram. Det betyder att en sann dialog är att låta andra vara med och skapa lösningar. Grunden till att lyckas med dialog är därför att klargöra den faktiska påverkansmöjligheten. Ha bara dialog om det som går att påverka. Dialogen kan med fördel skapas kring frågor som; Vad innebär detta för oss? Hur ska vi göra detta? Hur ska vi lösa detta och på vilket sätt kan vi genomföra detta?

Lyssna till varandra: För att lyckas med dialog behöver du kunna lyssna. Att lyssna aktivt kräver ett nyfiket och öppet förhållningssätt där du till och med ”riskerar” att påverkas så mycket av det du hör att du ändrar uppfattning. Motsatsen är att lyssna aktivt är att ignorera, utgå från att du själv vet bäst och köra ditt race. Ofta skapar det frustration, dåligt engagemang och ibland konflikter.

Om inga hinder fanns: Om ni kör fast, får intressekonflikter eller träffar Bosse som säger nej till allt är en bra fråga att ställa till hela gruppen ”om inga hinder fanns hur skulle vi lösa det här då?”. Det vill säga, hjälpa varandra att se förbi det tillsynes omöjliga – fast som egentligen kanske bara är ett litet gupp.

Ha kul: Kanske viktigast av allt: Ha kul och skratta mycket. Glädje smittar och ett gott skratt väcker dina endorfiner som säger till dig ”den här styrelsen är bäst i världen, här får jag flow och här vill jag engagera mig”.

Anna Almberg