Hyreslägenheter i Kalmar

Vi planerar för att 45 hyreslägenheter i Kalmar ska stå färdiga för inflyttning 2022.