Så bidrar ni till det globala hållbarhetsmålen

Tips på hur er förening kan bidra till det globala hållbarhetsmålet nummer 7 – hållbar energi för alla! Börja med att se över föreningens energianvändning och på vilka sätt ni kan påverka den.

Vår elanvändning väntas öka både på grund av övergången till fossilfria transporter samt elektrifiering av industri och servicesektorn.

Det finns framförallt tre energislag:

  • fossila bränslen
  • kärnkraft
  • förnybar energi

Alla dessa energislag påverkar miljön på olika sätt. Fossila bränslen påverkar miljön mest av dessa tre då förbränning av kol och olja bildar bland annat koldioxid i förbränningsprocessen, men har även stora utsläpp i samband med utvinningen.

Kärnkraftverkens påverkan på miljön är framförallt riskerna för strålning när uran utvinns ut marken samt förvaringsproblematiken av avfallet.

Den förnybara energin så som bland annat vatten- och vindkraft påverkar också miljön genom att försämra livet för olika djur och växter.

Förnybar energi

Eftersom all energianvändning påverkar vår miljö är det viktigt att vi hela tiden effektiviserar vår energianvändning och att vi går över till förnybar energi.

Vi på Riksbyggen har tagit fram lösningar om er förening är sugna på att byta till el från förnybara källor kan ni läsa mer om detta på Mitt Riksbyggen under Hållbarhetsidéer.

Minska energianvändningen

Energieffektivisering är viktigt för ett elsystem med hög andel förnybar energi. För att kunna ha en hög andel förnybar el som varierar med vädret, exempelvis solel och vindkraft behövs något som kallas balanskraft, som motverkar elbrist.

I Sverige är vattenkraft vår balanskraft. Om vattenkraften ska kunna balansera den förnybara elproduktionen i Sverige, kan elbehovet inte vara hur stort som helst. Därför är det viktigt att vi hela tiden arbetar aktivt med att minska vår energianvändning. Det kommer också att bli allt viktigare att vi har koll på när på dygnet och året vi använder el utifrån när det finns överflöd eller brist i systemet.

Vi har även tagit fram tips om er förening vill arbeta mer att minska er energianvändning.