Ett unikt samarbete som gör skillnad

Det som är unikt med Positive Footprint Housing är det tvärvetenskapliga samarbetet och utbytet av nya rön, insikter, kunskaper och innovationer.

Samverkan

Positive Footprint Housing flyttar gränserna för hur olika aktörer kan samarbeta i ett bostadsprojekt och hur dessa kan säkerställa ett hållbart resultat. Projektet är både ett tvärvetenskapligt kunskapslabb och ett verkligt bostadsprojekt; Brf Viva i Göteborg är den första praktiska tillämpningen av Positive Footprint Housing. Syftet är att projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Våra samarbetspartners är akademin, näringslivet, Göteborgs StadJohanneberg Science ParkGöteborg Energi och engagerade medborgare. Positive Footprint Housing är unikt i att forskare och elever följer, ger och får input i projektet – från ax till limpa. Riksbyggen fungerar som byggherre, bostadsutvecklare och spindeln i nätet.

Plattformen

Positive Footprint Housing inleddes 2011 med att Riksbyggen finansierade forskare och doktorander från Chalmers och Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet. I planeringsfasen handlar det mycket om workshops och seminarier kring hur man kan utforma byggnader och ytor för att främja möten, gemenskap och kommunikation. Såväl i den privata bostaden som i stadens sammanhang.

Dialogen

En av de saker som gör projektet särskilt innovativt är den aktiva medborgardialogen och interaktiviteten. De medverkande parterna, leverantörer och medborgare bjuds löpande in till informationsträffar och workshops. Dessutom används digitala kanaler flitigt för att sprida projektet. Alla som är intresserade av projektet ska ha möjlighet att vara med och tycka, påverka, bidra med idéer och ge konstruktiv kritik. 

Medverkande berättar

I filmen nedan pratar bland annat Riksbyggens Michael Ekberg, regionchef, Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Mikael Ahlén, marknadsområdeschef och Anders Johansson, projektutvecklare om bakgrunden och resultatet av projektet. Dessutom delar representanter från Chalmers och brf Vivas arkitekt med sig av sina upplevelser av projektet.

Positive Footprint Housing