Fem idéer om framtidens bostäder

1. Lagring av el i begagnade bussbatterier

En helt ny tanke som blir verklighet i pilotprojektet Brf Viva är det ellager som etableras. Här blir gamla bussbatterier från elbussarna i Göteborg lager för den överskottsenergi som produceras av solcellerna på hustaken. Målet är att utveckla ett koncept för lagring av el i flerbostadshus med begagnade elbussbatterier.  

 

 

Läs mer om lagring av el i begagnade bussbatterier (pdf)

 

2. Ungdomsettor

Hur gör man det möjligt för fler och framförallt unga att komma in på bostadsmarknaden? Ett av svaren skulle kunna vara ungdomsettor. I Brf Viva vill vi försöka skapa en blandad åldersfördelning och öppna upp för unga med begränsad ekonomi genom en helt ny typ av lägenheter.

Ungdomsettorna är små, smarta lägenheter för dig mellan 18-30 år. Insatsen för lägenheten är 95 000 kronor. Månadsavgiften blir något högre (4 748 kr/mån 2018) än vad den skulle ha varit för en motsvarande lägenhet med vanlig insats. Helt enkelt för att finansiera den ökade lånekostnaden för föreningen med anledning av den låga insatsen.

Köparna av ungdomsettorna blir medlemmar i Brf Viva och har som övriga bostadsrättshavare i föreningen möjlighet att sitta i styrelsen. De får också tillgång till bland annat tvättstuga, övernattningslägenhet för vänner och anhöriga, cykelgarage, orangeri, växthus och den
 stora gemensamhetslokalen.

Stadgarna i föreningen säger att den som sedan säljer sin ungdomsetta bara kan sälja den vidare till en person som uppfyller villkoren, det vill säga till en ung vuxen mellan 18 och 30 år.
 Men när du väl har flyttat in har du rätt att bo i lägenheten så länge du vill. Vid en försäljning får köpeskillingen maximalt uppgå till inköpspriset plus förändringen av konsumentprisindex under den tid som bostadsrättshavare haft lägenheten och eventuell försäljningskostnad. I stadgarna finns även reglerat att andrahandsuthyrning av ungdomsettor endast får ske till personer mellan 18 och 30 år.

Läs mer om ungdomsettorna i Brf Viva (pdf)

 

3. Klimatförbättrad betong 

Riksbyggen har genomfört livscykelanalyser som visade att mängden klimatpåverkande utsläpp kan minskas drastiskt om man utvecklar och bygger annorlunda med betong. Vid byggandet av Brf Viva planerar Riksbyggen att för första gången använda kunskapen från livscykelanalyserna och bygga en stomme med lägre klimatbelastning. De krav som Riksbyggen ställer på betong tillsammans med de övriga materialoptimerade lösningarna har en potential till reduktion på cirka 30-35 % av klimatpåverkan vid en jämförelse med en traditionellt upphandlad betongstomme. Rapporten hittar du här.

 

 

4. Ekosystemtjänster i Brf Viva

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen skapar för oss människor, utan att vi betalar för det. Det handlar om produkter som träråvaror och tjänster som minskar buller, renar vatten, pollinerar växter eller bidrar till rekreation och estetiska värden. 

Riksbyggen genomför sedan ett antal år tillbaka ekosystemtjänstanalys vid alla nybyggnadsprojekt. Helst ska vi hitta en nivå där vi når ett bättre resultat när vi är färdiga, än vad som fanns där innan.  

I Brf Viva har vi arbetat med ekosystemtjänstanalyser genom hela projektet. Analysen visar att marken, utöver rekreationsmöjligheter, även erbjuder ekosystemtjänster såsom vattenreglering, bindning av kol och upprätthållande av luftkvalitet. Dessutom är platsen viktig för fågelarten mindre hackspett. 

Läs mer om ekosystemtjänster i Brf Viva (pdf) 

 

5. Plusenergihus

Ett plusenergihus är precis vad det låter som, ett hus som producerar mer energi än det förbrukar över året. Men då har man inte räknat in hushållsel i förbrukningen. Energin produceras genom till exempel egen produktion av el- och/eller värmeenergi via solceller eller solfångare. 

För att definiera de mest hållbara lösningarna genomförs en mängd analyser och utredningar kring bland annat olika stomalternativ, hur husen är byggda och husens energisystem. 

Positive Footprint Housing