Forskning och utbildning

Kombinationen av forskare, studenter, näringsliv, medborgare och arbetssätt gör Positive Footprint Housing till Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Seminariefilmer

Den 2 mars presenterades Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt Positive Footprint Housing och plusenergikvarteret brf Viva på Svenska Mässan i Göteborg. Nedan kan du ta del av de seminarium som hölls.

Plusenergikvarteret brf Viva

Föreläsare: Anders Johansson (projektutvecklare, Riksbyggen), Berth Olsson (fd vVD, Bengt Dahlgren AB), Eva-Lotta Kurkinen (Ph D, SP), Claes Sommansson (projektledare, Göteborgs Energi), Mari-Louise Persson (energistrateg, Riksbyggen)

Social hållbarhet

Föreläsare: Mats Nilstad (föreningssamordnare, Riksbyggen), Björn Andersson (fil Dr och lektor, Göteborgs universitet), Therese Berg (strateg för social hållbarhet, Riksbyggen)

Hållbar arkitektur

Föreläsare: Mikael Ahlén (marknadsområdeschef Göteborg, Riksbyggen), Christer Malmström (arkitekt, Malmström & Edström), Sabina Richter (landskapsarkitekt, 02landskap), Anna Braide Eriksson (konstnärlig lektor/fil Dr student, Göteborgs universitet)

Hållbarhet – från ord till handling

Föreläsare: Charlotta Szczepanowski (hållbarhetschef, Riksbyggen), Maria Perzon (projektledare för hållbarhetscertifiering, Bengt Dahlgren AB)

Boende utan egen bil

Föreläsare: Charlotta Brolin (förvaltare/hållbarhetsspecialist, Riksbyggen), Pelle Envall (Vd, TUB Trafikutredningsbyrån AB)

Positive Footprint Housing