Kompromisslös arkitektur

Hållbar arkitektur måste vara tillåtande för ändrade behov över tid. Rummen ska kunna fyllas med olika sorters verksamhet, men samtidigt behålla generella arkitektoniska kvaliteter som rymd, ljusinfall och användbarhet.

Positive Footprint Housing ger ett hållbart ramverk för arkitekten i valet av form, lösningar och material.

Rummen mellan husen är alltid viktiga för Riksbyggen, och i Positive Footprint Housing dessutom ett incitament för hållbarhet. Aktivitetshus i form av växthus, stora cykelgarage med verkstad och återanvändningsrum där man kan träffas och byta saker är några exempel på lösningar som stimulerar möten, trygghet och gemenskap.

Stöd för positivt avtryck

Gestaltningen kan också som i projektet Brf Viva stödja ett plusenergihus. Med tidiga simuleringar och beräkningar kan form och teknik optimeras på bästa sätt. Innovationerna integreras till stor del i fasader och på tak, exempelvis solfångare, tätare klimatskal och ventilation med energiåtervinning. Byggnaden anpassas också efter tomtens topografi och ekosystemtjänster.

För att minimera miljöpåverkan förbereds för ett boende utan egen bil. I stället utreder vi mobila lösningar, som elbilspooler och möjlighet till distansarbete.

Positive Footprint Housing