Här bygger vi

Välkommen till Sveriges mest innovativa bostäder.. Följ med på en resa genom vetenskapen och in i morgondagens hållbara värld. 

Plusenergikvarteret i Göteborg – Brf Viva

I bostadsrättsföreningen Brf Viva på södra Guldheden i Göteborg står begreppet hållbarhet i fokus. Det är den första praktiska tillämpningen av det vi kallar Positive Footprint Housing. Solcellsanläggning, energilagring, återvinning av värme från ventilation (FTX), bil- och elcykelpooler, distansarbetsplatser och resurssnålt byggande i klimatförbättrad betong visar vägen mot ett hållbart boende. 

Alla aktörer samverkar för att hitta de bästa energilösningarna för olika årstider och tider på dygnet, och en optimal helhetslösning utifrån husets och stadens energisystem.

Här planerar vi bland annat för växthus, gröna tak och fågeltorn. Gångvägar och uteplatser är varsamt anpassade till omgivningen och blir i den brantare terrängen till svävande trampoliner, spångar och trappor.

Läs mer om Brf Viva

Lindholmshamnen - kooperativa hyresrätter i Göteborg

I ett perfekt läge i en attraktiv stadsdel och med närhet till utbildning, arbete och rekreation planerar Riksbyggen 250 lägenheter i ett helt nytt kvarter. Bostäderna i Lindholmshamnen byggs för dig som är mellan 18-30 år och som kooperativa hyresrätter. Det förhållandevis låga priset (insatsen) gör lägenheterna tillgängliga för fler och kan fungera som ett första steg in på bostadsmarknaden.

Att bo i en kooperativ hyresrätt ger dig stort inflytande över ditt boende men med en relativt låg ekonomisk insats. Det kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. Den största skillnaden ligger i att du inte hyr ditt boende av ett bostadsbolag utan av en kooperativ förening. Som boende är du medlem i föreningen och betalar medlemsavgift och medlemsinsats för bostaden. 

Läs mer om Lindholmshamnen

Gibraltarvallen

Brf Slå Rot innehåller totalt 45 lägenheter inklusive radhus. De minsta består av två till tre rum och kök och är 65 kvadratmeter, de största består av fyra till sex rum och kök och är radhus på 120 kvadratmeter.

Brf Gibraltar byggs med människan i centrum. Byggnaden kommer att rymma flera funktioner med blandade lägenhetstyper, lokaler i bottenplan för service samt en gemensam gård med naturliga mötesplatser.

Hållbarhetsfrågorna finns med genom hela projektet, från byggnation till driftsfas. Inför genomförandet har en omfattande och detaljerad ekosystemtjänstanalys gjorts som hjälper projektet att maximera nyttan av den yta som är möjlig att ”göra grön”. Det kommer att finnas solceller på taket och flera olika sätt för de boende att odla egna grönsaker. Det kommer också att finnas cykelpool och tillgång till bilpool för att underlätta ett boende utan egen bil.

Läs mer om Brf Gibraltar

Positive Footprint Housing