Hållbara bostadsrättsföreningar

Vi ser det som ett självklart ansvar att inspirera vår omvärld att leva ett lite mer hållbart liv. Därför arbetar vi mycket med tävlingar, utbildningar och konkreta tips inom miljöområdet.

Vi inspirerar bostadsrättsföreningar till ett mer hållbart liv

Genom tävlingen Årets hållbarhetsförening vill vi inspirera bostadsrättsföreningar till mer hållbara åtgärder. Vi är mycket aktiva med att hjälpa bostadsrättsföreningar att sänka sin energianvändning, antingen genom ett förändrat beteende eller genom att byta teknisk utrustning och bygga om fastigheter för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bättre energianvändande.

Så inspirerar vi våra föreningar

Andra sätt att inspirera kan vara våra många fördelaktiga avtal som vi erbjuder våra medlemmar för alltifrån el till avfallshantering. Ytterligare exempel är bilpooler, fraktcyklar och energiplan. Vårt program Riksbyggens hållbarhetsidéer hjälper bostadsrättsföreningar att anpassa boendet och fastigheten till ett mer hållbart liv.