Till andelsägare och medlemmar i Riksbyggen ekonomisk förening
Kan du inte läsa mailet? Klicka här
Nominera senast 4 april till val som ska förrättas vid fullmäktige
Mars 2019
Som andelsägare och medlemmar har ni tidigare fått information inför Riksbyggens fullmäktige den 9 maj 2019.

Valberedningen vill med detta brev göra er uppmärksamma på nomineringsförfarandet för val som ska förrättas vid fullmäktige. Vid fullmäktige ska val ske av styrelseledamöter och suppleanter, förtroendemannarevisorer och suppleanter samt valberedning. Av bilagda förteckning framgår nuvarande styrelseledamöters mandatperioder, nuvarande revisorer och valberedning samt en del övrig information.

Valberedningen har inlett sitt arbete och emotser nomineringar senast den 4 april till valberedningen maria.westling@riksbyggen.se.

Valberedningen utgår i sitt arbete utifrån det som stadgas i föreningskoden.

Valberedningen kommer att
* bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Riksbyggens läge och framtida inriktning, bland annat genom att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som årligen sker,

* fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning behöver rekryteras, samt

* genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas.

Valberedningens förslag skall presenteras i samband med kallelsen till fullmäktige och på Riksbyggens hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas kommer en redogörelse för valberedningens arbete att redovisas på Riksbyggens hemsida.

Valberedningen kommer i sitt arbete bl.a. ta hänsyn till personliga kvalifikationer samt sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Har ni frågor kring nomineringsförfarandet är ni välkomna att kontakta oss.

Platsen för årets fullmäktige är Clarion Stockholm , Ringvägen 98, Stockholm, tiden är kl 10-13.

Vid fullmäktigemötet inbjuds i år även en ytterligare deltagare då alla IF, LF och Centrala ägare som inte har mandat på fullmäktige får delta med en representant som gäst på fullmäktige och seminarier.


Med vänlig hälsning
Valberedningen

Patrik Östberg, Byggnads

Magnus Cato, Lokalföreningen Nordöstra Götaland

Berndt Andersson, Intresseföreningen Södra Västerbotten

Christina Norrman, Intresseföreningen Västra Östergötland

Klicka här för en sammanställning av Riksbyggens förtroendevalda
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
Skriv ut som PDF
www.riksbyggen.se     info@riksbyggen.se     0771-860 860
Tipsa en vän         Prenumerera
Vill du inte ha flera utskick? Klicka här