Till andelsägare i Riksbyggen
Kan du inte läsa mailet? Klicka här
Fördelning av platser till Riksbyggens fullmäktige 2019-2020
Till andelsägare och medlemmar i Riksbyggen ekonomisk förening
Fördelning av platser till fullmäktige 2019 har nu gjorts av revisorerna enligt §14 i stadgarna för Riksbyggen ekonomisk förening.

De organisationer som har erhållit ledamotsplatser i fullmäktige 2019-2020 visas enligt bifogad mandatfördelning.

Fullmäktigemötet äger rum den 9 maj varför vi om möjligt önskar namn och adress på ledamöter och ersättare som ska representera er organisation anmälda senast den 1 april på bifogad blankett, som skickas till Maria Westling, Riksbyggen, 106 18 Stockholm. Enligt Riksbyggens stadgar är senaste dag att anmäla ledamot och ersättare den 15 april men vi emotser information om detta så snart som möjligt.

De av er utsedda ledamöterna tillställs sedan en anmälningslänk och senare kallelse till fullmäktigesammanträdet i Stockholm den 9 maj 2018. Kallelsen skickas enligt stadgarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan fullmäktigemötet. Årets fullmäktige kommer att ha ett program som sträcker sig över förmiddagen med start kl 10 och avslutas efter lunch, ca kl 13. Fullmäktige hålls i år på Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98.

För de intresse- och lokalföreningar som inte har erhållit något mandat inbjuds en representant som gäst vid fullmäktigemötet.

Enligt tidigare fullmäktigebeslut uppmanas de olika ägarna/organisationerna att verka för en jämn könsfördelning av uppdragen inom Riksbyggens förtroendemannaorganisation.

Med vänlig hälsningMaria Westling
Vd-assistent
Tel +46 8 698 4113Bilagor:
Mandatfördelning (klicka här)
Anmälningsblankett för ledamöter och ersättare (Fyll i, skriv ut och maila eller skicka per post)
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
Skriv ut som PDF
www.riksbyggen.se     info@riksbyggen.se     0771-860 860
Tipsa en vän         Prenumerera
Vill du inte ha flera utskick? Klicka här