Verksamhetsservice

Med en effektivare administration kan styrelsen lägga mer kraft på strategier och långsiktig utveckling av fastigheten. Använd tjänsterna inom Verksamhetsservice för ett effektivare och mer hållbart arbete så att din styrelse kan leva upp till sitt ansvar för dokumenthantering och planering.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Välj en eller flera tjänster:

  • Administrativt stöd
  • Juridiskt stöd
  • Startpaket GDPR
  • Digital stämma

För ett effektivare styrelsearbete

Med hjälp av olika tjänster kan du förenkla styrelsearbetet och få stöd i administrativt arbete, GDPR och juridik. Tjänsterna inom Verksamhetsservice kan även beställas en och en om så önskas.

Effektivare administration
Korrekt dokumenthantering
Tryggare juridik
GDPR på rätt sätt

Jobba effektivare

Med administrativt stöd får bostadsrättsföreningen stöd att skapa en effektivare administration. Dokumenthanteringen blir organiserad och du kan känna dig säker på att allt blir gjort i rätt tid och på rätt sätt. Ni får hjälp med behandlingen av styrelsemöten och dagordningar, årsstämmor, kallelser, arkivering och posthantering.

Juridiskt stöd

Med juridiskt stöd får ni assistans vid frågor om bland annat föreningsjuridik, underhållsansvar och uthyrning. Vid större ärenden som till exempel en juridisk tvist rekommenderar vi att bostadsrättsföreningen anlitar en jurist.

Kom igång med GDPR

Bostadsrättsföreningar omfattas av GDPR. Om en förening registrerar personuppgifter måste berörda personer bli informerade. Vi erbjuder ett startpaket för att komma i gång med GDPR. Det är ett tillfälligt erbjudande och kan anpassas efter din bostadsrättsförenings behov. Mer information om GDPR finns på portalen Mitt Riksbyggen.

Vi ger dig ökad kunskap om fastighetens miljöpåverkan och analyser som beslutsunderlag för minskad miljöpåverkan. Med tillgång till Riksbyggens kompetens och stöd inom styrelseutveckling bidrar vi tillsammans till ”God utbildning för alla”, ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert