Ta ett steg mot en tryggare brf

I hemmet och i omgivningarna runtomkring vill vi känna oss tryggare än någon annanstans. Men vad kan styrelsen göra när det inte känns tryggt att komma hem?

Ta tempen på tryggheten

Vi hjälper er att skapa och ställa riktade frågor kring tryggheten i er bostadsrättsförening.

Kontakta oss

Vad gör man om det  inte känns tryggt?

Det kan finnas platser de boende upplever som hotfulla, det kan finnas stökiga personer som rör sig i närområdet och mycket annat. För att skapa en tryggare förening måste styrelsen veta vad som skapar otrygghet. Då är vår Trygghetsenkät en bra start på resan mot ökad trygghet

Trygghetsenkäten tar tempen på tryggheten

Trygghetsenkäten är en tjänst från oss på Riksbyggen och bygger på en webbenkät som styrelsen skickar till medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

Vi på Riksbyggen samlar in svaren och presen­terar resultaten för styrelsen i bostadsrätts­föreningen. I presentationen ger vi förslag på åtgärder för att öka tryggheten för de boende i föreningen.

 

Det här ingår i Trygghetsenkäten

  • Webbenkät
  • Sammanställning av resultat från webbenkäten
  • Förslag på åtgärder
  • Vi på Riksbyggens gör en presentation för bostadsrättsföreningens styrelse

Så funkar Trygghetsenkäten 

I enkäten får medlemmarna svara på ett antal påståenden som till exempel ”Belysningen på gården är bra” – stämmer helt/stämmer inte alls. Och därefter finns en fråga av typen ”Hur viktig är belysningen?”.

På så sätt visar enkäten både hur medlemmarna upplever att det är nu och hur viktig de tycker att frågan är.

Vi kan då presentera en bra helhetsbild för styrelsen som får ett bra underlag för att prioritera rätt åtgärder. Målet är att medlemmarna ska känna sig hörda, delaktiga och i slutändan trygga i sitt hem.

Såhär kan otrygghet se ut

När föreningsmedlemmar känner sig otrygga kan deras önskemål och synpunkter se ut så här. Här är några utdrag från de öppna frågorna i Trygghetsenkäten.

”Bilgaraget känns otryggt”

"Förekommer buskörning i området ...”

”Fönster på första våningen känns utsatt”

 

”Grannar tar inte hänsyn till regler”

”Jag önskar bättre belysning, särskilt mot parken”

 
 

Nyfiken på Trygghetsenkäten?

Jag vill veta mer om