Laddsystem för elbil

Med en laddstation för elbil säkerställer du att din bostadsrättsförening har vad som krävs för att vara attraktiv för medvetna bilister.

Teknisk förvaltning är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Vill du investera i laddsystem för elbilar?

En laddstation för elbilar skapar inte bara värde till fastigheten utan ökar också attraktionskraften.

Få reda på mer

Varför satsa på laddsystem för elbilar?

Intresset för elbilar har aldrig varit större i Sverige. En naturlig följd av den ökade elbilsförsäljningen är en större efterfrågan på laddningsmöjligheter i landets bostadsrättsföreningar.

Även om möjligheterna att ladda sin elbil hemma i sin bostadsrättsförening har ökat de senaste åren, så är det fortfarande ingen självklarhet. Många föreningar saknar tillgängliga laddningsmöjligheter och efterfrågan kommer att öka på några års sikt. En laddstation från Riksbyggen skapar:

 • Värde till fastigheten
 • Ökad attraktionskraft
 • Ett självklart och framtidssäkert bränsle till de boende

Börja med en kartläggning 

En laddstation är en långsiktig investering. Därför är det är klokt att göra en kartläggning för att se hur ni ska kunna möta framtidens krav och efterfrågan av elbilsladdning. Kartläggningen eller inventeringen är även en bra grund för en offertförfrågan den dag ni fattar beslut om att skaffa eller utöka ert laddsystem. En enkätundersökning bland de boende i bostadsrättsföreningen ger er en bra överblick. Ett mailutskick eller ”lapp i brevlådan” fungerar bra.

Förslag på frågor:

 • Har du elbil idag?
 • Överväger du att köpa en elbil inom de kommande två åren?
 • Skulle du kunna tänka dig att ingå i en elbilspool?
 • Skulle du kunna tänka dig en avgiftshöjning för att få tillgång till laddstation?

När ni kartlägger behovet bör ni även se över förutsättningarna en installation av laddsystem. Här är några punkter som är värda att se över:

 • Finns de tekniska förutsättningarna i föreningens elnät?
 • Vilken typ av laddsystem är mest optimalt för föreningens ekonomi, användarvänlighet och tillgänglighet?
 • Var är det optimala läget för att skapa tillgänglighet?
 • Behövs det ändras på parkeringsrutiner, gatustädning och plogning?

När du gått igenom dessa punkter och gjort enkäten har du ett bra beslutsunderlag för styrelsen samt och offertunderlag att gå vidare med till leverantör.

Få reda på mer om teknisk förvaltning

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik