Bostadsrättsjuridisk rådgivning

I en bostadsrättsförening uppstår en del juridiska frågeställningar. Då kan det vara bra att ha någon att vända sig till med sina frågor. För bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster av Riksbyggen finns möjligheten att få löpande rådgivning som stöd för de juridiska spörsmål som uppstår.

När ska man kalla till extrastämma, vem ansvarar för en vattenskada i en lägenhet, vad gör man med en störande granne och får man neka en person medlemskap i föreningen? Det är några av de juridiska frågor som Riksbyggen kan bistå er förening med. Vid större ärenden som till exempel en juridisk tvist rekommenderar vi gärna en jurist som föreningen kan anlita.

Nedan följer ett axplock av återkommande frågor och ärenden som Riksbyggen kan assistera er med.

Praktiska råd om föreningsjuridik

Riksbyggen kan hjälpa er bostadsrättsförening med en mängd olika föreningsrättsliga frågor, till exempel hur ansvarsfördelningen ser ut mellan styrelse och stämma. Hur en beslutsprocess går till för att vara juridiskt hållbar. Hur kallelse och protokoll ska se ut, när de ska skickas ut och till vem. Hur man kallar till en extrastämma, när man kan göra det och när man måste göra det. Vad det innebär för en bostadsrättsförening att ha en extern eller en intern revisor. Vilka handlingar hon eller han har rätt att ta del av. Vi svarar även på frågor kring vilka handlingar en styrelse har skyldighet att lämna ut till en föreningsmedlem, vilket är förhållandevis få, styrelseprotokoll är tvärtemot vad många tror inte offentliga handlingar.

Vem ansvarar för en skada?

En mycket vanlig fråga från bostadsrättsföreningar är vem som ansvarar för reparation, underhåll och skador av olika slag i fastigheten och i enskilda lägenheter. Ibland är det uppenbart men ofta kan det vara svåra bedömningsfrågor och då kan Riksbyggen hjälpa till och ge praktiska råd. Vem ansvarar till exempel för en vattenskada i en lägenhet? Då gäller det först att ta reda på vad skadan beror på, sedan att lösa det juridiska och det praktiska samt i förlängningen: vems försäkring som gäller.

Ombyggnader och ändringar i lägenheter

Ett annat vanligt ärende handlar om ändringar i lägenheterna. Vad får man göra i sin lägenhet på egen hand och vilka ändringar kräver styrelsens tillstånd? Vad gäller om föreningen vill göra en ändring i en lägenhet, till exempel kakla ett tidigare okaklat badrum i samband med stambyte. Ett annat, inte helt ovanligt ärende, är det om balkonger. Riksbyggen bistår med rådgivning så att beslutsgången går rätt till i den juridiska djungel som ofta omger balkongernas tillkomst.

Hur hanterar man störande grannar?

Ett mindre angenämt ärende är det om störande grannar i huset. Styrelsen har en skyldighet att se till att bostadsrättsföreningens medlemmar inte blir störda, men var går gränsen? Och hur ska man agera som styrelse om det framkommer klagomål på någon i huset. I dessa ärenden ger Riksbyggen råd om hur föreningen ska hantera situationen på ett praktiskt sätt utifrån vad lagen säger. Det handlar också om hur man ska dokumentera de påstådda störningarna.

Föreningen som hyresvärd

Vissa regler gäller om föreningen hyr ut bostäder eller lokaler, det vill säga när föreningen är hyresvärd. Andra regler gäller för ändring av avgifter och underhållsansvar för de bostäder och lokaler som hyrs ut än för de som är upplåtna med bostadsrätt. Riksbyggen kan reda ut vad som gäller och även bistå nära hyran uteblir eller vid ärenden om andrahandsupplåtelse, det som i dagligt tal kallas andrahandsuthyrning, både giltig och sådan som sker utan tillstånd.

Hantering av medlemsansökningar

En central och viktig fråga i styrelsearbetet är den om prövning av medlemsskapsansökningar i samband med överlåtelse av en lägenhet. I de flesta fall är det inga problem men vad händer när det är det? Vad är acceptabla skäl för att neka en ny medlem, vilket i sin tur innebär att köpet blir ogiltigt. Riksbyggen assisterar med praktiska råd och stöd i beslutsprocessen.

Vardagsjuridiska frågor

Det finns även andra juridiska spörsmål, stora som små, som regelbundet dyker upp inom en bostadsrättsförening: hur gör man med skräp som gamla madrasser och cyklar som står i gångar på vindar och i källarförråd? Får man ta ut en straffavgift från den som missar föreningens obligatoriska städdag? (svar: nej). Vad gäller juridiskt med ansvarsfrågor kring lekplatser, studsmattor och pooler?

Det är inte alltid självklart vad som gäller enligt lagen då kan det vara bra att ha någon att ringa och stämma av rättsläget med.

Kurser i bostadsrätts- och hyresjuridik

Riksbyggen anordnar kurser inom bostadsrätts- och hyresjuridik för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar som är kunder. Det kan röra sig om hel-, halvdag eller kvällskurser. Vi kan anordna skräddarsydda utbildningar där man kombinerar det juridiska innehållet med andra ämnen om så önskas.

Kontakta gärna Riksbyggen så sätter vi ihop en utbildning efter er styrelses behov och önskemål

Få reda på mer om teknisk förvaltning

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik