Styrelseutveckling

Med en effektivare administration kan styrelsen lägga mer kraft på strategier och långsiktig utveckling av fastigheten. Använd en eller flera av våra tjänster inom Styrelseutveckling för ett effektivare och mer hållbart arbete där styrelsen lever upp till sitt ansvar för dokumenthantering och planering.

Välj fritt mellan en eller flera tjänster:

  • Administrativt stöd
  • Juridiskt stöd
  • Startpaket GDPR

För ett effektivare styrelsearbete

Riksbyggen har olika tjänster som förenklar ert styrelsearbete. Med dessa tjänster får styrelsen stöd i administrativt arbete, GDPR och juridik. Dessa tjänster kan även att beställas en och en om så önskas.

Effektivare administration
Korrekt dokumenthantering
Tryggare juridik
GDPR på rätt sätt

Jobba effektivare

Med administrativt stöd får bostadsrättsföreningen stöd att skapa en effektivare administration. Dokumenthanteringen blir organiserad och ni kan känna er säkra på att allt blir gjort i rätt tid och på rätt sätt. Riksbyggen hjälper er med behandlingen av styrelsemöten och dagordningar, årsstämmor, kallelser, arkivering och posthantering.

Juridiskt stöd

Med juridiskt stöd assisterar vi vid frågor om bland annat föreningsjuridik, underhållsansvar och uthyrning. Vid större ärenden som till exempel en juridisk tvist rekommenderar vi en jurist som föreningen kan anlita.

Kom igång med GDPR

Bostadsrättsföreningar omfattas av GDPR. Om en förening registrerar personuppgifter måste berörda personer bli informerade. Riksbyggen har tagit fram ett startpaket för att hjälpa er att komma i gång med GDPR. Det är ett tillfälligt erbjudande och kan anpassas efter er förenings behov. Mer information om GDPR finns på portalen Mitt Riksbyggen.

Vi ger ökad kunskap om fastighetens miljöpåverkan och analyser som beslutsunderlag för minskad miljöpåverkan. Med tillgång till Riksbyggens kompetens och stöd inom styrelseutveckling bidrar vi tillsammans till ”God utbildning för alla”, ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Jag vill veta mer om (minst ett val)