Tjänster

Med våra digital tjänster ser vi till att det löpande styrelsearbetet blir så enkelt och bekymmersfritt som möjligt. Som kund hos oss får du en personlig förvaltningsekonom som har den direkta kontakten med styrelsen.

I Ekonomisk förvalting ingår:

Bokslut och årsredovisning

Allt från löpande bokföring och kassafunktion till bokslut och årsredovisning.

Hyres- och avgiftsadministration

Att hyror och avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande för en fastighetsägare och en Bostadsrättsförening. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

Låneadministration

Vi tillhandahåller ett lånesystem där vi kan sköta registerhållning av svenska lån med villkor. Vi registrerar och betalar låneavier, ej betalda lån bevakas och vi beräknar samt bokför upplupna räntor varje månad.

Leverantörsreskontra och elektronisk fakturahantering

I leverantörsfakturahanteringen tar vi hand om preliminär- och definitivregistrering samt EFH. Elektronisk fakturahantering innebär att ni har tillgång till alla fakturor och kan följa varje fakturas status allt från förfallodag till kontering. Vi kan även utföra tjänsten konteringsförslag.

Löner och arvoden

Vi hanterar fastighetsägares och bostadsrättsföreningars löne- och arvodesutbetalningar. Vi ser till att säkerställa så att kundens anställda och arvodister får rätt utbetalning i rätt tid och att detta sker enligt gällande lagar samt kollektiva och enskilda avtal.

Löpande redovisning

Sköta om bokföring och föra huvudbok. Grundläggande bokföring av alla affärshändelser kopplat till kund. Händelser i alla system och reskontror registreras i bokföringen t.ex. aviseringar, betalningar, leverantörsfakturor, lån och lönetransaktioner.

Medlems- och lägenhetsförteckning

Hantering av panter och överlåtelser, Kontrolluppgifter avseende försäljningar, inre fond och mäklarbilder.

Tilläggstjänster

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi kan även vara behjälpliga i rättsliga frågor såsom olovlig andrahandsupplåtelse och störningar etc.

Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran trots påminnelse. Vi ombesörjer även ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. 

Juridisk rådgivning

Vi har jurister med erfarenhet av hyres- bostadsrätt- och avtalsjuridik. Vi medverkar även i hyresförhandlingar för såväl lokaler som bostäder. Vi hjälper bostadsrättsföreningar med likvidationer, ombildningar, friköp, nya upplåtelser mm.

Låneupphandling

Ni kan här få hjälp med att begära offerter vid villkorsändring och omläggning/sammanslagning av lån. Tjänsten innebär även att vi hjälper er med offertförfrågan vid upphandling av nya lån i samband med reparationer eller om- och tillbyggnation av fastigheten.

Stadgeändringar

Vid behov av uppdatering av stadgarna för att informera om vad medlemmarnas årsavgift skall täcka eller för att kunna ta ut avgift en för andrahandsuthyrning kan vi hjälpa till. Om stadgarna är äldre och det krävs mer än en uppdatering kan vi hjälpa till med det också.

Styrelseutbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för styrelsen i ekonomi och juridik. Ekonomikursen är inriktad mot att läsa och förstå föreningens årsredovisning. Juridikkursen är inriktad mot bl.a. lagar och stadgar, styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Stämmoordförande

Önskar ni hjälp på stämman kan vi erbjuda det i forma av ordförandeskap. Kontakta oss för bokning i god då vi har 3 personer som kan erbjuda denna tjänst.

Singeltjänster

Välj att köpa en eller flera singeltjänster separat eller som ett tillägg till ert förvaltningsavtal.

Bokslut och årsredovisning

Bokslut klart för granskning och utkast till årsredovisning.

Hyres- och avgiftsadministration

Att hyror och avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande för en fastighetsägare och en Bostadsrättsförening. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in

Inkasso

Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi kan även vara behjälpliga i rättsliga frågor såsom olovlig andrahandsupplåtelse och störningar etc.

Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran trots påminnelse. Vi ombesörjer även ansökan om betalningsföreläggande och avhysning.

Lönehantering

Vi säkerställer så att era anställda får rätt utbetalning i rätt tid och att detta sker enligt gällande lagar och avtal.

Är du redan kund?

Är du redan kund men vill ha mer information om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta din ekonomiska förvaltare eller mejla info@simpleko.se

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan