Ekonomisk förvaltning på distans

Genom att anlita oss ser vi till att det löpande styrelsearbetet blir så enkelt och bekymmersfritt som möjligt.

Intresserad av ekonomisk förvaltning på distans?

Som kund hos oss får du en personlig förvaltningsekonom som har den direkta kontakten med styrelsen.

Kontakta oss

Hur funkar ekonomisk förvaltning på distans?

Våra förvaltningsekonomer och vår personal på Ekonomicenter har tillsammans en bred kompetens och samarbetar för att säkerställa leveransen till dig och styrelsen. Det innebär att du som kund alltid ska få den hjälp och stöd du behöver.

Personlig förvaltningsekonom

Som kund hos oss får du en personlig förvaltningsekonom som har den direkta kontakten med styrelsen. Det är den ekonomiska förvaltaren som tillsammans med styrelsen ansvarar för bokslutsarbete, deklarationer, budget och övriga sammanställningar och för att ett proaktivt arbete sker inom dessa områden.

Ekonomiportalen

Ekonomiportalen är vår nätbaserade tjänst.  Den uppdateras dagligen och underlättar styrelsens arbete genom att du får tillgång till den egna ekonomin.

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering, EFH, av leverantörsfakturor underlättar då du alltid har tillgång till alla fakturor, samt att det går att följa varje enskild fakturas status på ekonomiportalen dagligen.

Är du redan kund?

Är du redan kund men vill ha mer information om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta din ekonomiska förvaltare eller mejla RBFast@riksbyggen.se

I vår ekonomiska förvaltning ingår:

 • Toggle

  Hyres- och avgiftsadministration

  Att hyror och avgifter betalas och att det görs på utsatt tid är avgörande för en fastighetsägare och en Bostadsrättsförening. Vi hanterar hela förfarandet, från utskick av hyresavier till att säkerställa att pengarna kommer in.

 • Toggle

  Låneadministration

  Vi tillhandahåller ett lånesystem där vi kan sköta registerhållning av svenska lån med villkor. Vi registrerar och betalar låneavier, ej betalda lån bevakas och vi beräknar samt bokför upplupna räntor varje månad.

 • Toggle

  Leverantörsreskontra och elektronisk fakturahantering

  I leverantörsfakturahanteringen tar vi hand om preliminär- och definitivregistrering samt EFH. Elektronisk fakturahantering innebär att ni har tillgång till alla fakturor och kan följa varje fakturas status allt från förfallodag till kontering. Vi kan även utföra tjänsten konteringsförslag. Vi utför betalning, kontroll att betalning sker till rätt leverantör, likviditetskontroll klientmedel och reskontrahantering.

 • Toggle

  Löner och arvoden

  Löneservice hanterar fastighetsägares och bostadsrättsföreningars löne- och arvodesutbetalningar. Vi ser till att säkerställa så att kundens anställda och arvodister får rätt utbetalning i rätt tid och att detta sker enligt gällande lagar samt kollektiva och enskilda avtal. 

  I tjänsten ingår databearbetning av löner och arvoden i enlighet med de underlag kunden tillhandahåller och enligt gällande lagar och avtal, skapande av utbetalningar och kontrolluppgifter, underlag för redovisning av skatt och sociala avgifter, underlag för fackföreningsavgifter och införsel, bokföringsunderlag, semesterskuld, försäkringsunderlag, lönebidrag, statistik etc.

 • Toggle

  Löpande redovisning

  Sköta om bokföring och föra huvudbok. Grundläggande bokföring av alla affärshändelser kopplat till kund. Händelser i alla system och reskontror registreras i bokföringen t.ex. aviseringar, betalningar, leverantörsfakturor, lån och lönetransaktioner.

 • Toggle

  Medlems- och lägenhetsförteckning

  Hantering av panter och överlåtelser, Kontrolluppgifter avseende försäljningar, inre fond och mäklarbilder.

Tilläggstjänster

 • Toggle

  Inkassohandläggning med egen inkassoverksamhet

  Vi har datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och handlägger allt från kreditupplysningar till betalningsförelägganden, avhysningar och tvångsförsäljningar. Vi kan även vara behjälpliga i rättsliga frågor såsom olovlig andrahandsupplåtelse och störningar etc.

  Tjänsten inkassobevakning innebär att vi bevakar fastighetsägarens reskontra och ansvarar för att inkassokrav skickas vid förfallen fordran trots påminnelse. Vi ombesörjer även ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. 

 • Toggle

  Juridisk rådgivning

  Vi har jurister med erfarenhet av hyres- bostadsrätt- och avtalsjuridik. Vi medverkar även i hyresförhandlingar för såväl lokaler som bostäder. Vi hjälper bostadsrättsföreningar med likvidationer, ombildningar, friköp, nya upplåtelser mm.

 • Toggle

  Låneupphandling

  Ni kan här få hjälp med att begära offerter vid villkorsändring och omläggning/sammanslagning av lån. Tjänsten innebär även att vi hjälper er med offertförfrågan vid upphandling av nya lån i samband med reparationer eller om- och tillbyggnation av fastigheten.

 • Toggle

  Stadgeändringar

  Vid behov av uppdatering av stadgarna för att informera om vad medlemmarnas årsavgift skall täcka eller för att kunna ta ut avgift en för andrahandsuthyrning kan vi hjälpa till. Om stadgarna är äldre och det krävs mer än en uppdatering kan vi hjälpa till med det också.

 • Toggle

  Stämmoordförande

  Önskar ni hjälp på stämman kan vi erbjuda det i forma av ordförandeskap. Kontakta oss för bokning i god då vi har 3 personer som kan erbjuda denna tjänst.

 • Toggle

  Styrelseutbildningar

  Vi erbjuder skräddarsydda kurser för styrelsen i ekonomi och juridik. Ekonomikursen är inriktad mot att läsa och förstå föreningens årsredovisning. Juridikkursen är inriktad mot bl.a. lagar och stadgar, styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

   

Skicka en offertförfrågan

An error has occurred while getting captcha image