Nyheter och Brf-kompetens

Här hittar du de senaste nyheterna och kan läsa vårt nyhetsbrev Brf-kompetens.

Läs hela nyheten

Ny lag om ekonomiska föreningar 1 juli 2018

1 juli 2018 trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft (2018:672), vilket bl a förenklar stadgeförfarandet samt att det blir obligatoriskt att anmäla ordförande vid styrelseändringar.

Vi återkommer mer om ändringarna i lagen i nästa Brf-kompetens som utkommer i början av hösten.

Ni som inte uppdaterat era stadgar – avvakta tills vi återkommer med mer information. Vi går mot en förenkling vad gäller stadgarna. 

Läs gärna mer om den nya lagen hos Bolagsverket.

 
Läs hela nyheten

Mallpaket GDPR Brf 

För att underlätta för er som kund har Riksbyggen har tagit fram ett startpaket till bostadsrättsföreningar som en hjälp för att komma i gång med GDPR arbetet.

Startpaketet är ett tillfälligt erbjudande och innehåller följande:
  • Checklista
  • Behandlingsregister
  • Policy och riktlinjer för hantering av personuppgifter
  • Samtycke och informationstexter
  • Biträdesavtal (för föreningarnas biträden)
  • Rutin och riktlinjer för begäran om registerutdrag, rättelse och radering, dataportabilitet
  • Riktlinjer för gallring och uppföljning av att detta görs
  • Riktlinjer för hantering av personuppgiftsincident
  • Handlingsplan för föreningar

Som kund hos RB Fastighetsägare erbjuds ni startpaketet till ett pris på 8 000 kronor (exklusive moms). Mejla till Rbfast.internservice@riksbyggen.se om ni önskar beställa startpaketet.

 
Läs hela nyheten