Beställ mäklarbild

Här kan ni som mäklarbyrå beställa mäklarbild men också årsredovisning och stadgar.

Är det första gången du beställer av oss fyll först i formuläret bekräftelse för beställning av mäklarbild längst ner på sidan för att få ett kundnummer.

Observera att påskrivet förmedlingsuppdrag måste bifogas vid beställning av mäklarbild.

För långivare och medlemmar kontakta oss på e-post rbfast.brf@riksbyggen.se  för utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Redan kund och har ett kundnummer?

Förvaltas föreningen av Simpleko AB – vänligen mejla ditt förmedlingsuppdrag till rbfast.brf@riksbyggen.se

Första gången du beställer mäklarbild av oss?

Fyll då i bekräftelseformuläret nedan.  Du får sedan ett kundnummer för att kunna beställa mäklarbilder mot faktura.

Bekräftelse för beställning av mäklarbild

Vid ändringar av ovanstående uppgifter åtar vi oss att meddela dessa till RB Fastighetsägare
Vi bekräftar att vi tagit del av prisinformationen och ger RB Fastighetsägare rätt att debitera oss för mäklarbilder enligt aktuell prislista: Mäklarbild 350 kr exklusive moms. Årsredovisning, stadgar, ekonomisk plan 175kr/st exkl moms.
An error has occurred while getting captcha image