För boende

Här hittar du som boende svar på vanliga frågor rörande ditt boende.

Information till medlemmar/hyresgäster

 
Nytt namn, samma tjänster – RB Fastighetsägare AB blir Simpleko AB

Din förening/fastighetsägare köper ekonomisk förvaltning av oss på RB Fastighetsägare.

Den 1 mars i år bytte vi namn till Simpleko AB. Det nya företagsnamnet, Simpleko kommer även att stå på din hyres-/avgiftsavi framöver.

Då vi har samma bg-nr som tidigare, påverkar det inte befintliga autogiro eller e-faktura betalningar.


På hyres-/avgiftsavi för kunder med avräkningskontot kommer nedan information att stå

Den 1 mars i år byter RB Fastighetsägare AB namn till Simpleko AB. Det nya företagsnamnet, Simpleko kommer även uppdateras hos din bank som mottagare när du betalar din hyres-/avgiftsavi.

Vanliga frågor och svar

Jag saknar min avi hur gör jag för att betala min avgift/hyra?

Kontakta oss på brf@simpleko.se så mejlar vi ut en ny avi till dig.

Autogiro

Vid anmälan av autogiro kommer betalningen automatiskt att överföras från ditt bankkonto till oss samma dag som avgiften eller hyran förfaller till betalning.

Går betalningen inte igenom kommer försök till dragning göras igen. Har det inte dragits efter omförsök måste du betala din avi manuellt.

OCR-nummer och bankkontoinformation finns på din avi. För att få autogiro kontakta oss på brf@simpleko.seså skickar vi en ansökan.

E-faktura

Om du anmäler dig för E-faktura skickar vi avin för din avgift eller hyra elektroniskt till din internetbank. Det enda du behöver göra är att godkänna betalningen. Logga in på din internetbank för att ansluta dig till E-faktura.

På din internetbank söker du upp RB Fastighetsägare AB som mottagare. Tillvägagångssättet skiljer sig något beroende på vilken bank du har och vi rekommenderar dig att kontakta din bank om du har frågor kring din anmälan.

Efter det att du anmält dig till E-faktura kommer det att börja gälla från och med nästa kvartals avisering, vilket vanligtvis sker cirka en vecka in i månaderna mars, juni, september och december.

Jag har sålt min lägenhet vad händer nu?

Alla underavtal till exempel garage upphör också att gälla samma månad som tillträde för köparen sker. Om den nya ägaren är godkänd som medlem kommer hen få nya avier för kommande månader. Inga avier ska byta ägare utan köparen får egna avier.

Den personen som äger lägenheten den 1:a i månaden ska betala avgiften. Det vill säga om tillträdet är i slutet av månaden eller den 1:a i månaden ska inte säljaren betala avgiften utan köparen kommer få nya avier för kommande månad.

Om tillträdet är efter den första d.v.s 2:a och senare betalar säljaren hela avgiften och avräkning regleras mellan säljaren och köpare. Har du redan flyttat och trots det får nya avier för en ny period, hör då av dig till din mäklare som får undersöka vad det beror på.

Tänk på att du kan få nya avier på kommande avisering om din föreningar har avräkning av el, vatten, värme eller du har t.ex hyrt ett gästrum som du ska betala.

Meddela oss din nya adress. Den behöver vi för att kunna skicka dina kontrolluppgifter till rätt adress och att ev. avier som kommer på framtida avisering skall komma till rätt adress.

Jag har sålt min lägenhet och behöver en kontrolluppgift till deklarationen. Hur får jag en sådan?

Senast den 31 januari skickar vi ut kontrolluppgifter för föregående år. Dessa skickas elektroniskt till Skatteverket och med post till säljarens senast kända adress.

Viktigt att du antingen har gjort en adressanmälan till oss eller har eftersändning av din post så du får din kontrolluppgift.

Vi skickar löpande uppdateringar till skatteverket och säljarna under våren då vi får information om nya försäljningar som inte var registrerade den 31 januari.

Om du saknar kontrolluppgift kontakta oss på brf@simpleko.se så hjälper vi dig. Då kontrolluppgifterna innehåller personuppgifter skickar vi endast ut dem med post till din adress.

Efter den 27 februari kommer du även åt din kontrolluppgift genom att logga in på Skatteverket eller din digitala brevlåda.

Vad är kapitaltillskott som står om i min kontrolluppgift?

Varje gång du betalar din månadsavgift till bostadsrättsföreningen så går en del av pengarna till att betala av på bostadsrättsföreningens lån. Din del kallas för kapitaltillskott.

På kontrolluppgiften kan du läsa hur mycket du gjort i kapitaltillskott (om din förening har amorterat på sina lån) under åren som du ägt lägenheten.Den summan som står där drar man av i deklarationen och minskar då sin vinstskatt.

Betalat in för mycket

Jag har betalat in för mycket hur gör jag för att få tillbaka mina pengar? Om ditt avtal gäller så kommer ditt överskott räknas av på framtida avier.

Om du inte längre har något giltigt avtal så mejla oss dina person och kontouppgifter på brf@simpleko.se så gör vi en utbetalning av dessa pengar.

Jag önskar ett utdrag från lägenhetsregistret

Har du ett uppdrag hos en mäklare så be mäklaren kontakta oss på brf@simpleko.seså hjälper vi mäklaren.

Behöver du själv ett för t.ex sätta om dina lån kontakta oss på brf@simpleko.se så skickar vi ett med posten till dig.

Mina uppgifter är felaktiga, hur gör jag för att ändra?

Fel namn, adress eller avtalsdatum: Kontakta oss på brf@simpleko.se

Fel lägenhetsyta: kontakta din styrelse.Vi på RB Fastighetsägare behöver underlag från dem för att kunna ändra lägenhetsytan.

Felaktiga panter: kontakta din bank. De måste meddela oss att en tidigare pant ska avregistreras

Överlåtelse av bostad

Övergång av bostadsrätt kan ske på flera sätt. Överlåtelser sker genom försäljning av bostadsrätten, oftast med hjälp av en auktoriserad mäklare på orten. Förändring av ägarförhållande kan även ske genom gåva, arv eller bodelning.

Vid överlåtelse behöver ett överlåtelseavtal mellan köpare och säljare upprättas. Vid gåva behöver ett gåvobrev upprättas, när det gäller en bodelning så är det ett bodelningsavtal som skrivs och vid ett arv är det den registrerade bouppteckningen som gäller som avtal. Kontrollera med din styrelse vart du ska skicka avtalet.

Avtalsmallar finns att köpa färdiga i bokhandeln.Tänk på att en gåva, arv och bodelning ger skatterättsliga effekter för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta hjälp

Vad är en överlåtelseavgift?

Vid en försäljning, gåva, arv eller bodelning av hela eller delar av bostadsrätten tas en överlåtelseavgift ut som är reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnader som uppstår i samband med en överlåtelse.

Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen. Vanligen betalar den som köper lägenheten avgiften, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att säljaren ska betala avgiften. Avgiften aviseras i samband med att lägenheten tillträds.

Vad är pantsättningsavgift?

Vid pantsättning av bostadsrätt får det enligt bostadsrättsföreningens stadgar uttas en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån.

Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen. Pantsättningsavgiften debiteras på nästkommande kvartalsavi. Notera att det är en avgift per lån, därmed kan du få flera pantsättningsavgifter beroende på hur ditt lån är strukturerat.

Vem bestämmer avgiften?

Styrelsen i din bostadsrättsförening fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen.

Jag vill hyra eller säga upp en parkering hur gör jag?

Hantering av parkeringar sker olika från förening/hyresvärd kontrollera vad som gäller där just du bor.

Hur använder jag min inre fond?

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningens stadgar. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att nyttja fonden till. Kontakta din styrelse angående vilka rutiner ni har.

Kan jag begära anstånd på min hyra/avgift?

Det är alltid styrelsen/hyresvärden som beslutar om eventuella anstånd gällande hyran eller månadsavgiften. Vänd dig därför direkt till dem i den frågan.

Jag har fått en påminnelse men jag fick inga avier måste jag betala påminnelseavgiften?

Det måste du göra. Det är alltid du som är ansvarig att betala din avgift/hyra i tid. Om du trots det anser att du inte ska betala kontakta då styrelsen/hyresvärden som kan meddela oss att ta bort påminnelseavgiften.

Jag har fått ett inkasso men jag fick inga avier måste jag betala ränta och inkassokostnader?

Det måste du göra. Det är alltid du som är ansvarig att betala din avgift/hyra i tid. Om du trots det anser att du inte ska betala kontakta då styrelsen/hyresvärden som kan meddela oss att ta bort påminnelseavgiften.

Hyra ut i andrahand

När du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du alltid inhämta ett godkännande av din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Det är du som är bostadsrättshavare eller innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under uthyrningsperioden.

Bostadsrättsföreningar har utifrån sina stadgar i vissa fall rätt att ta ut en avgift med anledning av en andrahandsupplåtelse.

För att du ska veta vad som gäller för just din lägenhet hänvisar vi dig till din förenings stadgar och styrelse.

Jag har fått moms på min avi för min lägenhet, varför då?

Individuell mätning och debitering (IMD) av el, vatten, värme och gas är momspliktigt och ska faktureras med moms enl. Högsta förvaltningsdomstolen. Från och med april 2020 kommer moms för individuell mätning att specificeras på din avi.

Det kommer INTE medföra en merkostnad för dig utan innebär endast att momsen specificeras på din avi där den tidigare ingick i totala beloppet.