Bygga miljöhus

Att ersätta gamla soprum med moderna och fräscha miljöhus är ett bra första steg för en bostadsrättsförening för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vill ni bygga miljöhus?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

Varför bygga ett miljöhus?

Undersökningar visar att ju mer man underlättar de boendes sopsortering och källsortering, desto noggrannare blir den gjord. De boende blir inte bara bättre på sopsortering, utan det ökar också miljöengagemanget i stort.

Att gå till nya, fräscha lokaler som dessutom är väl upplysta och ordentligt skyltade om var man ska slänga vad, är en betydligt trevligare, och miljövänligare, upplevelse än att gå till gamla, slitna soprum där allt hamnar i samma sopbehållare.

Vad kan vi var och en göra för ett bidra till ett mer hållbart samhälle? En sak som en bostadsrättsförening kan bidra med är att göra det lättare för de boende att ta hand om sitt avfall.

Vi hjälper även till med att

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad