Bygga balkong i bostadsrättsförening

Det har på senare tid blivit lättare att få tillstånd att sätta upp balkonger, vilket ökat intresset för att bygga balkonger markant. Balkonger ökar trivseln för bostaden men är också en stor investering både, ekonomiskt och för trivsamheten.

Vill du bygga balkonger?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

Bygga balkonger är en investering

Att få en balkong till sin lägenhet är något de allra flesta vill ha. Om det går. En balkong ökar inte bara värdet på lägenheterna, utan också trivseln för de boende i föreningen. En balkong blir som att få tillgång till ett rum till. 

Nya balkonger ökar inte bara livskvaliteten väsentligt för de boende i föreningen genom att de får tillgång till ett uterum. Dessutom brukar det öka trivseln rent generellt genom att innergårdarna blir mer levande med människor ute på sina balkonger.

Sist men inte minst ger balkonger ett högre värde på lägenheterna (som oftast överstiger själva balkonginvesteringen).

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Det finns många fördelar med att bygga en balkong till sin lägenhet, men det är också en stor investering och ett arbete som ska utföras. Av den anledningen är det bra att se över om andra åtgärder ska göras på huset och ifall balkongen kan byggas i samband med dessa. Nya balkonger sätter man gärna upp i samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering, då byggnadsställningar ändå måste upp.

Det är då också ett bra tillfälle att göra eventuella plåtslagningsjobb på taket eller stuprören. Men självklart kan balkonger sättas upp utan fasadrenovering.

Vi hjälper även till med att 

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad