Tillbyggnad och ändring av fastigheter

Behöver ni bygga till och ändra på befintliga utrymmen i fastigheten? Vi hjälper bostadsrättsföreningar förvandla outnyttjade utrymmen till bostäder, ersätta gamla soprum med moderna miljöhus. Eller bygga ut och glasa in balkonger.

Behöver ni bygga till eller ändra i fastigheten?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med att:

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad