Byta värmesystem

En värmeanläggning kräver i regel mycket underhåll. Förr eller senare bör man ställa sig frågan om det är dags att bytas mot en modern och energisnålare anläggning.

Dags att se över värmesystemet?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

Varför bör man hålla koll på värmesystemet?

Energikostnaderna är en av bostadsrättsföreningens största utgiftsposter. Därför är det värt att hålla extra koll på eventuella energiläckage i värmesystemet. Det kan uppstå centralt i husets undercentral eller lokalt i de enskilda lägenheterna och där vanligtvis i radiatorerna.

Att göra regelbundna besiktningar och livscykelanalyser kan spara föreningen mycket pengar på sikt.

En stabilare drift med jämnare temperaturer ger goda möjligheter att sänka föreningens energikostnader. Det är bra inte enbart för föreningens ekonomi utan även för miljön.

När är det dags att byta värmesystem?

En värmeanläggning kräver i regel mycket underhåll och förr eller senare bör man ställa sig frågan om den befintliga skall bytas ut mot en modern och energisnålare anläggning. Höga energikostnader i kombination med dålig verkningsgrad brukar vara en bra indikation på att det är dags för ett byte.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Eftersom det finns mycket pengar att spara för en förening om man får ner sin energiförbrukning kan det vara värt att titta på ett antal andra åtgärder som är kopplade till värmeanläggningen:

  • Undersöka alternativa energikällor som berg-, sol- eller fjärrvärme.
  • Byta ut termostatventilerna i lägenheterna och göra en ordentlig injustering av ventilerna. Bara en injustering kan ge 5–7 procent lägre energikostnader.
  • Installera en temperaturinställning som är baserad på väderprognoser.
  • Installera fjärrstyrning så att fastighetsskötare slipper åka ut och åtgärda undercentraler på plats.
  • Göra nya eller isolera gamla kulvertar, som kan vara riktiga energitjuvar.
  • Göra en asbestsanering. Runt gamla värmeanläggningar finns ofta asbestisolering på olika ställen. Det är ett utmärkt tillfälle att avlägsna den och ersätta med mer miljövänliga alternativ.

Vi erbjuder även hjälp med

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad