Renovera gården och utemiljön

Vill ni renovera innegården?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

Varför renovera utemiljön och innergården?

Att renovera gården och utemiljön är ofta en mycket uppskattad åtgärd av de boende i huset, eftersom resultatet är så direkt kopplat till trivseln och hela boendeupplevelsen. Både att vistas ute på en uppfräschad gård och att beskåda en vacker närmiljö från fönstret.

Möjligheterna att skapa trivsamma utemiljöer är idag helt andra med nya former av belysning, växter och lekplatser än hur det var när gårdarna anlades för 30–40 år sedan eller mer.

När fler människor vistas på gården skapas både en större gemenskap och trygghet. En välmående förening värderas alltid högre av potentiella köpare.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Innan ni sätter igång med ert gårdsprojekt kan det vara bra att ta ett helhetsgrepp på gården, genom att ställa er själva ett antal frågor:

  • Hur använder ni gården idag och hur vill ni kunna använda den i framtiden?
  • Hur ser funktionaliteten ut med vägar, parkering, belysning kontra rekreation och lek?
  • Vad måste göras under den synliga ytan – dräneringsarbeten, dagvatten etc.?
  • Vilken typ av växter kan och vill ni ha på er gård?

Vi hjälper även till med att

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad