Renovera garage i bostadsrättsföreningar

Dags att renovera garagen?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

När är det dags att renovera garagen?

Garagen är påfallande ofta ett eftersatt område vad gäller underhåll. Av flera skäl. Dels vistas man inte så mycket där och dels är underhållsbehoven inte så synliga för en lekman. Eller omvänt. När de börjar synas är det ofta värre än det ser ut eftersom den osynliga armeringen då kan vara rejält rostangripen och betongen vara slut och sakna bärighet.

Varmgarage kan, i motsats till vad många tror, vara värre däran än kallgarage. Det kan därför vara en god idé att låta en fackman eller betongspecialist göra en besiktning av garaget åtminstone var tionde år, kanske oftare om det är särskilt utsatt.

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Att ersätta uttjänt betong och rostig armering är ett ganska omfattande renoveringsarbete. När det ändå görs kan det vara bra att även ha följande åtgärder i åtanke:

  • Ventilationen i garaget, går att göra tidsstyrd och koldioxidstyrd, så inte fläktarna går dygnet runt. Bara att byta fläktar till energisnåla, moderna fläktar kan dra ner energiförbrukningen avsevärt.
  • Byta ut slitlagret (asfalt+tätskikt).
  • Byta ut brunnar, stammar och dränering i garaget.
  • Byta ut eller installera oljeavskiljare.
  • Byta utebelysning.

Varför behöver man renovera garagen?

Förutom rent energimässiga vinster med nya fläktar, kan en garagerenovering få stora konsekvenser för den sociala hållbarheten.

Bara genom enkla åtgärder som att måla om i ljusa färger och byta belysning blir det trivsammare i garaget, och risken för skadegörelse minskar.

Vi hjälper även till med att

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad