Mark och anläggning

Har din bostadsrättsförening en innergård, gräsytor, parkering eller garage? Även dessa behöver underhållas och anpassas till nya tiders behov och användningsområden.

Vill ni bygga om eller renovera?

Vi vet hur man kostnadseffektivt och hållbart hanterar ombyggnationer och renoveringar.

Kontakta oss

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med att:

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad